Bokföring


Hur bokför man i Bokio?

Att bokföra i Bokio ska vara automatiserat och enkelt. Det går såklart också att göra sin bokföring helt manuellt i Bokio. Det finns alltså två olika sätt att bokföra i Bokio, modern bokföring eller manuell bokföring.

 

Automatiserad bokföring - modern bokföring

Från knappen "Ladda upp" kan du när som helst kan ladda upp material eller välja att bokföra utan kvitton, skapa fakturor och löner samt importera från bank och fil. Den finns alltid att hitta längst upp i vänstermenyn.

Genom att klicka på "Ladda upp" kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. För att nå de andra importfunktionerna klickar du på pilen till höger så kommer fler alternativ upp.

 

Steg 1: Ladda upp underlag

När du valt att skapa en Ny händelse får du valet att importera underlag för bokföringen. Det går bra att importera både bild- och PDF-fil. Du kan även välja att bokföra utan kvitto eller importera underlag genom Kvittoinkorgen.

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

 • Kvitto eller utgift Vid inköp då betalning sker direkt så erhåller du ett kvitto. Detta bokförs på samma sätt oavsett bokföringsmetod, dvs endast en gång, på den dag då affärshändelsen ägt rum.
 • Inkomst - Ersättning från försäljning i form av kvitto eller faktura.
 • Leverantörsfaktura - Vid inköp då betalning inte sker omgående och du erhåller en faktura. Vid fakturametoden kommer inköpet bokföras som en leverantörsskuld. För kontantmetoden kommer bokningen bli preliminär och du får sedan gå in på Leverantörsfakturor och bokföra betalningen.
 • Annat - Övrigt som inte direkt ingår i någon av ovan kategorier.

 

Steg 3: Välj rätt bokföringsmall

Bokio är skapat för att bokföringen ska kunna göras så snabbt och smidigt som möjligt. Ett stort antal bokföringsmallar är inlagda som kan användas i den moderna bokföringen.
Bokio tolkar uppladdade underlag och föreslår bokföringsmallar som underlaget ska bokföras med. Föreslår den inte rätt kan man söka själv. Har man köpt en dator så söker man på dator och Bokio föreslår en mall för bokföring av just dator. Man slipper helt fundera över bokföringskonton, debet och kredit.

Steg 4: Fyll i och kontrollera

Bokio tolkar fakturan och föreslår hur den bokföras. Detta måste kontrolleras och kan behöva ändras om Bokio tolkat fel. Summan ska alltid fyllas i med inkl. moms.

Steg 5: Förhandsgranska och justera

Efter att ha klickat bokför kommer man till en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer att bokföras. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera bokföringen genom att klicka på redigera-ikonen.

 

Manuell bokföring

I vissa fall vill man bokföra manuellt genom att själv skriva bokföringskonton, debet och kredit. Man kan alltid välja att bokföra manuellt i Bokio. Läs mer här om manuell bokföring i Bokio.

 

Sökord: kontera, kontering


Bokför en utgift (kvitto)

Från knappen "Ladda upp" kan du när som helst ladda upp material eller välja att bokföra utan kvitton, skapa fakturor och löner samt importera från bank och fil. "Ladda upp" finns alltid att hitta längst upp i vänstermenyn.

 

Steg 1: Ladda upp underlag

På knappen "Ladda upp" kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. För att nå de andra importfunktionerna klickar du på pilen till höger så kommer fler alternativ upp. Du kan även välja att bokföra utan kvitto eller importera underlag genom Kvittoinkorgen.

 

 

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

 • Kvitto eller utgift
 • Inkomst
 • Leverantörsfaktura
 • Annat

Vid inköp då betalning sker direkt så erhåller du ett kvitto. Detta bokförs på samma sätt oavsett bokföringsmetod, dvs endast en gång, på den dag då affärshändelsen ägt rum.

Välj "Kvitto eller utgift".

Om du vill kan du klicka på "Spara och fortsätt senare". Underlaget hamnar då på Att göra-sidan och nästa gång du öppnar det för att bokföra kommer systemet ihåg vilken kategori du valt och du kommer då automatiskt in på nästa steg.

Vill du bokföra underlaget nu direkt, klicka på "Bokför".

 

Steg 3: Välj rätt bokföringsmall

Vår moderna bokföring med färdiga bokföringsmallar finns att hitta under Smart (skriv och sök) och Kategorier och det är här du hittar samtliga bokföringsmallar under den kategori du valt (i detta fall mallar för utgifter). Föredrar du att själv fylla i konton i debet och kredit kan du gå in på Manuell.

Högst upp på sidan finns även en "progress bar" där du kan se hur lång du har kommit i bokföringsprocessen.

Skriv in ett sökord och systemet kommer leta efter passande bokföringsmall. Klicka på mallen för att gå vidare till nästa steg.

Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.

 

Steg 4: Avläsning av underlag och fyll i uppgifter

Systemet läser in och tolkar fakturans uppgifter. Det är viktigt att noga gå igenom och se att samtliga uppgifter som datum och summa stämmer. Har systemet läst av fel eller inte lyckats hitta informationen får man fylla i det manuellt.

Välj flera bokföringsmallar

Innehåller ett kvitto eller faktura olika slags varor eller tjänster med kanske olika momssatser så kan du välja flera bokföringsmallar för att få med det på ett och samma verifikat. Klicka på "Lägg till kategori". Läs vår guide om hur du väljer flera bokföringsmallar för ett underlag.

Välj betaldatum

Betaldatum kan du justera genom att klicka på kalendern. På pilarna bredvid kan man klicka sig framåt eller bakåt i datumväljaren. Dvs om vi klickar på nedåt-pilen i det här fallet kommer datumet bli 2018-05-20.

Välj betalkonto

Under "Konto" väljer du det betalkonto som använts vid inköpet. Du kan lägga till betalkonton (dvs bokföringskonton) under Inställningar → Betalkonton. Läs mer här om betalkonto.

Välj titel

Här skriver du in den titel du vill att verifikatet ska ha.

Tänk på att ovan inställningar inte går att justera efter att verifikatet är bokfört. Om man har gjort fel så får man antingen radera eller annullera verifikatet och därefter göra om.

 

Steg 5: Förhandsgranska och justera

Efter att ha klickat bokför kommer man till en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer att bokföras. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera verifikatet manuellt. Klicka på "Redigera verifikat".

För att bokföra verifikatet, klicka på "Fortsätt".

 

Steg 6: Klar

Klart, verifikatet är bokfört. Nu kan du välja att antingen bokföra nästa verifikat som ligger i Att göra eller klicka på "Klar" om du känner dig nöjd.

 

Sökord: kontera, kontering, receipt


Bokför en inkomst: Kontantmetoden

Från knappen "Ladda upp" kan du när som helst kan ladda upp material eller välja att bokföra utan kvitton, skapa fakturor och löner samt importera från bank och fil. Den finns alltid att hitta längst upp i vänstermenyn.

 

Steg 1: Ladda upp underlag

På knappen "Ladda upp" kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. För att nå de andra importfunktionerna klickar du på pilen till höger så kommer fler alternativ upp. Du kan även välja att bokföra utan kvitto eller importera underlag genom Kvittoinkorgen.

 

 

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

 • Kvitto eller utgift
 • Inkomst
 • Leverantörsfaktura
 • Annat

En inkomst är en ersättning från försäljning. Har du sålt något (oavsett om det är på faktura eller kvitto) så bokför du detta endast en gång vid kontantmetoden. Detta då inbetalningen sker.

Välj "Inkomst".

Om du vill kan du klicka på "Spara och fortsätt senare". Underlaget hamnar då på Att göra-sidan och nästa gång du öppnar det för att bokföra kommer systemet ihåg vilken kategori du valt och du kommer då automatiskt in på nästa steg.

Vill du bokföra underlaget nu direkt, klicka på "Bokför".

 

Steg 3: Välj rätt bokföringsmall

Vår moderna bokföring finns uppdelad på Smart (skriv och sök) eller Kategorier och det är här du hittar samtliga bokföringsmallar under den kategori du valt (i detta fall mallar för utgifter). Föredrar du att själv fylla i konton i debet och kredit kan du gå in på Manuell.

Högst upp på sidan finns även en "progress bar" (se pil) där du kan se hur lång du har kommit i bokföringsprocessen.

Skriv in ett sökord och systemet kommer leta efter passande bokföringsmall. Klicka på mallen för att gå vidare till nästa steg.

Behöver du backa tillbaka till föregående steg går detta att göra antingen i webbläsaren eller via ändra-knappen längst uppe till höger. Där kan man även välja att avbryta eller lägga till en ny sida på underlaget.

 

Steg 4: Avläsning av underlag och fyll i uppgifter

Systemet läser in och tolkar fakturans uppgifter. Det är alltid viktigt att man kollar så att samtliga uppgifter som datum och summa verkligen stämmer. Gör de inte det så får man manuellt justera detta.

Välj flera bokföringsmallar

Innehåller ett kvitto eller faktura olika slags varor eller tjänster med kanske olika momssatser så kan du välja flera bokföringsmallar för att få med det på ett och samma verifikat. Klicka på "Lägg till kategori". Läs vår guide om hur du väljer flera bokföringsmallar för ett underlag.

Välj betaldatum

Betaldatum kan du justera genom att klicka på kalendern. På pilarna bredvid kan man klicka sig framåt eller bakåt i datumväljaren. Dvs om vi klickar på nedåt-pilen i det här fallet kommer datumet bli 2018-05-20.

Välj betalkonto

Under "Konto" väljer du det betalkonto som använts vid inköpet. Du kan lägga till betalkonton (dvs bokföringskonton) under Inställningar → Betalkonton. Läs mer här om betalkonto.

Välj titel

Här skriver du in den titel du vill att verifikatet ska ha.

Tänk på att ovan inställningar inte går att justera efter att verifikatet är bokfört. Om man har gjort fel så får man antingen radera eller annullera verifikatet och därefter göra om.

 

Steg 5: Förhandsgranska och justera

Efter att ha klickat bokför kommer man till en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer att bokföras. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera bokföringen genom att klicka på redigera-ikonen. Om man vill kan man här redigera verifikatet manuellt. Klicka på "Redigera verifikat".

För att bokföra verifikatet, klicka på "Fortsätt".

 

Steg 6: Klar

Klart, verifikatet är bokfört. Nu kan du välja att antingen bokföra nästa verifikat som ligger i Att göra eller klicka på "Klar" om du känner dig nöjd.

 

Sökord: kontera, kontering


Bokför leverantörsfaktura: Kontantmetoden

Från knappen "Ladda upp" kan du när som helst ladda upp material eller välja att bokföra utan kvitton, skapa fakturor och löner samt importera från bank och fil. "Ladda upp" finns alltid att hitta längst upp i vänstermenyn.

 

Steg 1: Ladda upp underlag

På knappen "Ladda upp" kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. För att nå de andra importfunktionerna klickar du på pilen till höger så kommer fler alternativ upp. Du kan även välja att bokföra utan kvitto eller importera underlag genom Kvittoinkorgen.

 

 

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

 • Kvitto eller utgift
 • Inkomst 
 • Leverantörsfaktura
 • Annat

Vid inköp då betalning inte sker omgående erhåller du en faktura. Vid fakturametoden kommer inköpet bokföras som en leverantörsskuld. För kontantmetoden kommer bokningen bli preliminär och du får sedan gå in på Leverantörsfakturor och bokföra betalningen.

Välj "Leverantörsfaktura".

"Spara och fortsätt senare" innebär att underlaget hamnar på Att göra-sidan och nästa gång du öppnar det för att bokföra kommer systemet ihåg vilken kategori du valt och når då automatiskt nästa steg.

Vill du bokföra underlaget nu direkt, alternativt börja med att endast spara underlaget på leverantören, klicka på "Fortsätt".

  

Steg 3: Avläsning av underlag och fyll i uppgifter

Systemet läser in och tolkar fakturans uppgifter. Det är viktigt att noga gå igenom och se att samtliga uppgifter som datum och summa stämmer. Har systemet läst av fel eller inte lyckats hitta informationen får man fylla i det manuellt.

Välj vilken leverantör fakturan ska sparas på. Du kan här också direkt skapa en ny leverantör. Klicka på "Lägg till leverantör". Läs mer här om hur du lägger till en leverantör.

Välj fakturadatum och förfallodatum

Systemet läser av faktura- och förfallodatum på underlaget. Lyckas det inte hitta eller läser av fel får du manuellt justera detta. Fakturadatum är det datum då fakturan är utställd. I avtal med leverantören sätts en betalningstid (kredittid). Sista dagen i den här perioden är förfallodagen, dvs då pengarna ska ha mottagits av leverantören.

När du klickar på "Fortsätt" kommer underlaget att sparas på leverantören i fråga. Du hittar den då inne på "Leverantörer" eller "Räkningar". Om du vill kan du vänta till senare med att bokföra fakturan, eller så går du vidare och gör det direkt.

Har fel uppgifter registrerats i detta steg så måste leverantörsfakturan raderas och därefter laddas upp på nytt.

 

Steg 4: Välj rätt bokföringsmall

Vår moderna bokföring med färdiga bokföringsmallar finns att hitta under Smart (skriv och sök) och Kategorier och det är här du hittar samtliga bokföringsmallar under den kategori du valt (i detta fall mallar för utgifter). Föredrar du att själv fylla i konton i debet och kredit kan du gå in på Manuell.

Högst upp på sidan finns även en "progress bar" där du kan se hur lång du har kommit i bokföringsprocessen.

Skriv in ett sökord och systemet kommer leta efter passande bokföringsmall. Klicka på mallen och du går automatiskt vidare till nästa steg.

 

Steg 5: Förhandsgranska uppgifter leverantörsfaktura

Fälten som är låsta är de uppgifter som nu finns sparade på leverantörsfakturan.

Välj flera bokföringsmallar

Innehåller ett kvitto eller faktura olika slags varor eller tjänster med kanske olika momssatser så kan du välja flera bokföringsmallar för att få med det på ett och samma verifikat. Klicka på "Lägg till kategori". Läs vår guide om hur du väljer flera bokföringsmallar för ett underlag.

Betalkonto

Då kontantmetoden används kommer verifikatet bara skapas preliminärt. Det är alltså inte förrän du går in på leverantörsfakturan under "Räkningar" och prickar av den som betald som bokföring sker. Där väljer du även vilket konto som använts vid betalning.

I detta läge är betalkontot låst. 1930 (Företagskonto) ligger som förvalt konto under Inställningar → Betalkonto. Detta påverkar ej vilket betalkonto bokningen kommer hamna på du du själv väljer konto när fakturan prickas av som betald. 

Välj titel

Här skriver du in den titel du vill att verifikatet ska ha.

Tänk på att ovan inställningar inte går att justera efter att verifikatet är är sparat. Om man har gjort fel så får man radera leverantörsfakturan och sedan göra om.

 

Steg 6: Förhandsgranska och justera

Näst sista steget är en förhandsgranskning av hur det preliminära verifikatet ser ut. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera verifikatet manuellt. Klicka på "Redigera verifikat".

Genom att klicka på "Fortsätt" så sparas bokningen på leverantörsfakturan. Observera att inget faktiskt bokförs förrän du går in på leverantörsfakturan och prickar av den som betald eftersom då man använder kontantmetoden endast bokför en gång, då betalning skett.

 

Steg 7: Klar

Klart, verifikatet är sparat på leverantören. Nu kan du välja att antingen bokföra nästa verifikat som ligger i Att göra eller klicka på "Klar" om du känner dig nöjd.

 

Nästa steg är att betala till leverantören och därefter pricka av fakturan och samtidigt bokföra verifikatet.

 

Sökord: kontera, kontering, receipt


Bokföra leverantörsfaktura: Fakturametoden

Från knappen "Ladda upp" kan du när som helst ladda upp material eller välja att bokföra utan kvitton, skapa fakturor och löner samt importera från bank och fil. "Ladda upp" finns alltid att hitta längst upp i vänstermenyn.

 

Steg 1: Ladda upp underlag

På knappen "Ladda upp" kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. För att nå de andra importfunktionerna klickar du på pilen till höger så kommer fler alternativ upp. Du kan även välja att bokföra utan kvitto eller importera underlag genom Kvittoinkorgen.

 

 

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

 • Kvitto eller utgift
 • Inkomst 
 • Leverantörsfaktura
 • Annat

Vid inköp då betalning inte sker omgående utan du erhåller en faktura. Vid fakturametoden kommer inköpet bokföras som en leverantörsskuld. För kontantmetoden kommer bokningen bli preliminär.

Välj "Leverantörsfaktura".

"Spara och fortsätt senare" innebär att underlaget hamnar på Att göra-sidan och nästa gång du öppnar det för att bokföra kommer systemet ihåg vilken kategori du valt och når då automatiskt nästa steg.

Vill du bokföra underlaget nu direkt, alternativt börja med att spara underlaget på leverantören, klicka på "Fortsätt".

  

Steg 3: Avläsning av underlag och fyll i uppgifter

Systemet läser in och tolkar fakturans uppgifter. Det är viktigt att noga gå igenom och se att samtliga uppgifter som datum och summa stämmer. Har systemet läst av fel eller inte lyckats hitta informationen får man fylla i det manuellt.

Välj vilken leverantör fakturan ska sparas på. Du kan här också direkt skapa en ny leverantör. Klicka på "Lägg till leverantör". Läs mer här om hur du lägger till en leverantör.

Välj fakturadatum och förfallodatum

Systemet läser av faktura- och förfallodatum på underlaget. Lyckas det inte hitta eller läser av fel får du manuellt justera detta. Fakturadatum är det datum då fakturan är utställd. I avtal med leverantören sätts en betalningstid (kredittid). Sista dagen i den här perioden är förfallodagen, dvs då pengarna ska ha mottagits av leverantören.

När du klickar på "Fortsätt" kommer underlaget att sparas på leverantören i fråga. Du hittar den då inne på "Leverantörer" eller "Räkningar". Om du vill kan du vänta till senare med att bokföra fakturan, eller så går du vidare och gör det direkt.

Har fel uppgifter registrerats i detta steg så måste leverantörsfakturan raderas och därefter laddas upp på nytt.

 

Steg 4: Välj rätt bokföringsmall

Vår moderna bokföring med färdiga bokföringsmallar finns att hitta under Smart (skriv och sök) och Kategorier och det är här du hittar samtliga bokföringsmallar under den kategori du valt (i detta fall mallar för utgifter). Föredrar du att själv fylla i konton i debet och kredit kan du gå in på Manuell.

Högst upp på sidan finns även en "progress bar" där du kan se hur lång du har kommit i bokföringsprocessen.

Skriv in ett sökord och systemet kommer leta efter passande bokföringsmall. Klicka på mallen och du går automatiskt vidare till nästa steg.

 

Steg 5: Förhandsgranska uppgifter leverantörsfaktura

Fälten som är låsta är de uppgifter som nu finns sparade på leverantörsfakturan.

Välj flera bokföringsmallar

Innehåller ett kvitto eller faktura olika slags varor eller tjänster med kanske olika momssatser så kan du välja flera bokföringsmallar för att få med det på ett och samma verifikat. Klicka på "Lägg till kategori". Läs vår guide om hur du väljer flera bokföringsmallar för ett underlag.

Betalkonto

Då fakturametoden används kommer verifikatet att bokföras på fakturadatum. Det är alltså inte förrän du går in på leverantörsfakturan under "Räkningar" och prickar av den som betald som bokföring sker. Där väljer du även vilket konto som använts vid betalning.

I detta läge är betalkontot låst. 1930 (Företagskonto) ligger som förvalt konto under Inställningar → Betalkonto. Detta påverkar ej vilket betalkonto bokningen kommer hamna på du du själv väljer konto när fakturan prickas av som betald. 

Välj titel

Här skriver du in den titel du vill att verifikatet ska ha.

Tänk på att ovan inställningar inte går att justera efter att verifikatet är är sparat. Om man har gjort fel så får man antingen radera eller annullera verifikatet och därefter göra om.

 

Steg 6: Förhandsgranska och justera

Näst sista steget är en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer se ut. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera verifikatet manuellt. Klicka på "Redigera verifikat".

Genom att klicka på "Fortsätt" så bokförs inköpet som en leverantörsskuld på konto 2440 (Leverantörsskulder). 

 

Steg 7: Klar

Klart, verifikatet är bokfört. Nu kan du välja att antingen bokföra nästa verifikat som ligger i Att göra eller klicka på "Klar" om du känner dig nöjd.


Bokföra faktura med olika artiklar och momssatser

Börja med att läsa vår guider hur man bokför i Bokio:

Efter att en bokföringsmall är vald och du går vidare till nästa steg så har du möjlighet att söka och lägga till en ytterligare.

Använd sök eller gå in på kategorier och välj rätt mall. I nästa steg klickar du sedan på "Lägg till kategori".

Sök därefter på nästa mall och klicka på att lägga till. Nederst visas samtliga mallar som är valda. Om man ångrar en vald mall kan man här klicka på krysset på den man vill ta bort. Klicka på "Nästa" när samtliga mallar som ska användas på underlaget är valda.

Skriv in summan för den ena kategorin och Bokio beräknar ut summan på den andra (om totalsumman är avläst korrekt).

 


Bokföra manuellt i Bokio

Börja med att ladda upp ett underlag eller välj att bokföra utan underlag.

I nästa steg kommer du få välja vilken typ av underlag eller verifikat det är du ska bokföra. Eftersom vi nu ska bokföra manuellt (dvs själva skriva in kontonummer och summa i debet och kredit) så spelar det egentligen ingen roll vad du väljer här.

Nu når vi den moderna bokföringen med Bokios bokföringsmallar. Dessa kan man antingen söka på under "Smart" eller se i olika kategorier under "Kategorier". Klicka på "Manuell" för att komma till den manuella bokföringen.

I den manuella bokföringen kan du söka på både kontonummer och kontonamn. Observera! Tänk på att du inte kan välja ett konto som inte finns med i vår kontoplan. Söker du på ett konto som inte dyker upp i listan så kommer kommer du alltså inte kunna använda detta i bokföringen i Bokio.

Du ska även fylla i titel och datum för verifikatet.

Fyll i samtliga konton och se till att det balanserar mellan debet och kredit, annars kommer det inte gå att bokföra. Vill du lägga till ytterligare bokföringskonton så klickar du på "Ny rad".

När du är klar, klicka på "Bokför". Du får då en förhandsgranskning av verifikatet. För att bokföra, klicka på OK.

Sökord: Manuell bokföring


Vad händer när jag bokfört ett verifikat?

När du bokfört ett verifikat hamnar det under fliken Bokfört i menyn. Där kan du se gamla verifikat du gjort och även kika på underlaget om du valt att ladda upp det direkt. Har du inte laddat upp något underlag kan du komplettera med det här.

 

Klicka på verifikatet och sedan "Ladda upp underlag". Detta går att göra oavsett om det redan finns uppladdat material eller ej på verifikatet. Just nu kan man endast lägga till ytterligare material i form av bildfiler. Vill man ladda upp flera PDF-filer får man antingen lägga ihop dem till en fil alternativt konvertera dem till bildfiler.


Hur fungerar verifikationsnummer?

Verifikationer i Bokio benämns med bokstaven “V” framför numret. Om du har importerat bokföring från ett annat program kan det eventuellt vara så att dessa verifikat har en annan benämning. Detta är inget man kan justera.

Du måste inte bokföra underlagen i tidsordning. Det viktiga är att verifikaten har en obruten serie och det ser vi till att lösa åt dig. Vid nytt räkenskapsår börjar det om och första bokningen får beteckningen “V1”.


Datum och summa stämmer inte

Ibland hittar våra utläsningsalgoritmer inte rätt och det är därför viktigt att du som laddar upp underlag alltid kontrollerar att det faktiskt är rätt datum och summa som läses ut. Vi jobbar självklart kontinuerligt för att förbättra detta men tyvärr är ingen perfekt från början.

Har man bokfört på fel datum och vill justera i efterhand så finns möjligheten att radera eller annullera verifikatet för att sedan bokföra om händelsen.


Vad innebär att bokföra utan underlag?

Att bokföra utan kvitto innebär att man inte redovisar kvittot digitalt i Bokio. Det viktigaste är att det finns i fysiskt format och ibland behöver man helt enkelt inte redovisa något underlag för en viss händelse.

Fördelen med att ladda upp det digitalt är att du får det strukturerat och slipper arkivera originalet lika länge. Läs mer här om hur länge du måste arkivera din bokföring.


Hur länge behöver jag arkivera min bokföring?

Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden.

Ladda upp underlagen i Bokio

Använder man Bokio så kan man ladda upp alla underlag digitalt tillsammans med sitt verifikat. Originalet som man har antingen digitalt eller i pappersform måste sparas i 4 år. Eftersom man har alla verifikat med tillhörande underlag i Bokio så behöver originalen inte vara sorterade, utan det räcker med att man sparar dem. Detta gäller alla fakturor och kvitton du betalar samt fakturor som du skickar själv (om du skickar fakturor med Bokio räcker det med att de ligger i Bokio).

Att spara sina underlag elektroniskt

Scanna in pappersfakturor

Du får till exempel scanna in ett dokument och spara det elektroniskt, men originalunderlaget i papper får du slänga först efter 4 år. Det här kan vara bra att göra med kvitton som annars skulle blekna.

Fakturor skapade elektroniskt

Om du skapar dina fakturor i ett bokföringsprogram och skickar fakturan elektroniskt till din kund, till exempel via e-post, behöver du inte skriva ut fakturan på papper. Om du gör det gäller samma regler som för pappersunderlag som görs elektroniska, det vill säga du får förstöra den elektroniska fakturan först efter tre år.

Ansvar för arkivering

Beroende på vilken bolagsform du driver är ansvaret för arkivering olika.

Enskilda firmor

I enskilda firmor, eller så kallade enskilda näringsidkare, är det alltid du som är ägare av den enskilda firman som är ansvarig för arkiveringen av företagets bokföring. Det här betyder att du är personligt ansvarig för arkiveringen i en enskild firma. Om du avvecklar din enskilda firma är du därför ansvarig för räkenskaperna i minst 7 år framöver.

Aktiebolag

I ett aktiebolag är det inte nödvändigtvis du som är ägare av aktiebolaget som är ansvarig, såvida det inte är du som sköter bokföringen. Den som bär det yttersta ansvaret är den eller de fysiska personerna som är ansvariga för bokföringen. Om du har en anställd som sköter bokföringen är det alltså den anställda som är ansvarig för arkiveringen. Däremot, om det kommit fram brister i hanteringen kan det bli aktuellt att ställa styrelsen eller VD:n till svars.

Läs mer om Bokföringsnämndens tips om arkivering

Sökord: Spara kvitto 


Hur länge sparas min bokföring i Bokio?

Informationen sparas i enlighet med gällande lagstiftning för närvarande 7 år.


Kan jag bokföra tidigare räkenskapsår?

Absolut. Räkenskapsår nås under Inställningar och här kan man skapa både tidigare och framtida år (man kan dock inte bokföra för ett datum i framtiden). Det går att antingen importera tidigare bokföring (SIE-fil) om man innehar det, eller bokföra manuellt.

När du skapat räkenskapsåret är det bar att börja bokföra. Läs vår guide om hur man bokför i Bokio.


Kan man namnge verifikat?

Om du importerar bokföring kan du ej ändra på verifikatens titlar. Du kan heller inte göra denna ändring efter att du bokfört verifikaten genom Bokio. Däremot kan du själv sätta titel när du skapar verifikatet. 

Genom sökfunktionen under Bokfört kan du söka på både titlar och verifikatnummer. Däremot går det inte att söka på siffror som ingår i underlaget på verifikaten.

I exemplet nedan söker vi på "39" och får då fram ett verifikat med summan 39,90 samt verifikatet V39.


Sök efter verifikat i Bokfört

På sidan bokfört finns en sökfunktion som du kan använda för att få fram ett visst verifikat eller om du söker efter en specifik summa till exempel. Du kan också söka på datum och titel. Ett liten produktivitets-tips här är att du istället för att byta till januari i periodväljaren kan göra det med sökning, skriv t.ex 01- i sökfältet så får du allt för januari men kanske några extra verifikat. 


Går det att föra en projektbaserad bokföring med kostnadsställen?

Det går idag inte att bokföra under projekt eller använda sig utav kostnadsställen. Vi har heller inget stöd för resultatenheter i dagsläget. Om man vill definiera ett kostnadsställe på faktura går det att lösa genom textrader.


Kan jag bokföra i andra valutor än SEK?

Det går idag enbart att bokföra i svenska kronor. Däremot går det att fakturera i andra valutor


Har Bokio något lagerhanteringssystem?

Nej, tyvärr inte just nu.


Har Bokio någon funktion för budgetering?

Nej, tyvärr inte just nu.


Kan jag koppla min webbshop till Bokio?

Vi har i dagsläget tyvärr inget stöd för webbshop. Det är dock med i planerna att att skapa ett öppet API som kan användas av e-handlare och olika webbshopsleverantörer.


Hur exporterar jag bokföring från Bokio?

Du kan exportera din bokföring, antingen för att byta bokföringsprogram eller för att ge till t.ex en revisor, genom att exportera dina SIE-filer. Från Bokio får du filer i formatet SIE4 (.se). Att exportera filerna påverkar inte på något sätt din bokföring, allt finns kvar precis som innan.

Du gör detta under Inställningar → Exportera bokföring. Under Inställningar → Exportera kvitton kan du få ut samtliga bokförda underlag (dvs uppladdat material på verifikaten).

 

På sidan "Bokfört" kan du exportera hela verifikatlistan och få ut den i form av en tsv-fil. Klicka på redigera-ikonen uppe i högra hörnet och därefter "Exportera alla".

 

Hur överför jag hela bokföringen inklusive alla inscannade verifikat till revisorn?

Antingen kan du exportera SIE-filer som beskrivet ovan, vilka du kan vidarebefordra till din revisor.

Alternativt kan du välja att lägga till din revisor som användare i Bokio. Detta hanteras under Inställningar → Användare. Genom att skriva in en emailadress och tilldela den utvalda rättigheter får hen en länk att kunna ta del av informationen i ditt företag i Bokio.


Exportera bokfört underlag

Under Inställningar → Exportera kvitton kan du ladda ner allt material som ligger bokfört i Bokio eller som är uppladdat men ännu inte bokfört.

Välj därefter vilken period du vill exportera eller om du vill ladda ner det material som ännu inte blivit bokfört.


Hur exporterar jag verifikationslistan?

Under Bokfört i menyn kan du exportera din verifikationslista som PDF för respektive räkenskapsår. Inne i Bokio kan du skifta mellan datum- och nummerordning men vid export så hamnar verifikaten automatiskt i nummerordning.


Kan man köpa hjälp med enskilda underlag i sin bokföring?

Bokio är alltid gratis att använda och kommer så förbli. Vill man däremot få hjälp kan man köpa det. Ni kan t.ex köpa hjälp med enskilda verifikat som ni inte vet hur man ska bokföra.
Fördelen med att köpa hjälp med enskilda verifikat är att man kan sköta de delar man själv känner sig bekväm med i sin bokföring och sedan köpa hjälp med vissa delar.

För att få hjälp med enskilda verifikat skapar man en ny händelse i Bokio och laddar upp sitt underlag (pdf eller bild). Sedan klickar man på Hjälp mig bokföra detta. Vi återkommer om vi behöver mer information för att slutföra bokföringen.

Förklara för oss vad det är du vill ha hjälp med. Ju tydligare, desto bättre. Läs igenom villkoren, markera checkboxen och klicka sedan på "Bekräfta hjälp" om du väljer att gå vidare.

Så här går det till:

 1. Du startar supportärendet
 2. Vi kontrollerar att kvittot stämmer med villkoren och ber om en förklaring om det skulle behövas.
 3. Vi bokför kvittot åt dig och meddelar dig hur du kan göra nästa gång.

Kostnad och villkor

Vi kontrollerar kvittot och återkommer om ytterligare information behövs. I normala fall kostar bokföringstjänsten 50 kr exkl. moms. Skulle mer omfattande utredning krävas återkommer vi för prisdiskussion.

Ska vi göra allt ekonomiarbetet åt dig?

För er som vill ha hjälp med all sin bokföring har vi vår partnerlösning, där auktoriserade redovisningskonsulter sköter din bokföring genom Bokio.


Bokföra inköp med privata medel: Ägare i enskild firma

Har du gjort med privata medel (spelar ingen roll om du betalat det kontant, med kontokort, kreditkort mm ) som hör till verksamheten så betyder det att företaget har en skuld till dig. När detta ska bokföras så hanteras det som vilket inköp som helst. Skillnaden är betalkontot. Eftersom det inte är gjort med företagets betalkonto utan av dig privat så ska du välja skuldkontot 2018 (Övriga egna insättningar) som betalkonto.

För att kunna välja detta måste du satt upp det som betalkonto under Inställningar → Betalkonton

Utbetalningen görs sedan med bokföringsmallen Egen insättning, återbetalning. Som betalkonto väljer du det konto som pengarna betalas ut ifrån (eftersom det är en kostnad för företaget). Betalar du ersättningen från företagets bankkonto så ser konteringen ut så här:

1930 Kredit
2018 Debet

Detta bokförs på den dagen återbetalningen görs, dvs då transaktionen på banken sker.

 

Har en anställd i din enskilda firma gjort ett utlägg (betalat något åt företaget med privata medel) kan du hantera det enligt den här guiden [Bokföra inköp med privata medel: Anställda]

 

Har du inget bankkonto som endast gäller företaget så får du inte bokföra det som om det vore ett företagskonto. Läs mer om Betalkonto i Enskild firma.


Bokföra inköp med privata medel: Anställda

Har du köpt något med privata medel som hör till verksamheten så har du gjort ett så kallat "utlägg". Utlägg kan man även hantera i Bokios Utläggsfunktion. Följande guide är om du istället vill bokföra utlägget direkt i bokföringen.

Aktiebolag eller anställda i andra företagstyper

För att hantera utlägg som du eller någon av dina medarbetare gjort åt bolaget så bokför du det som vanligt som den händelse (kostnad) som det ska vara tex lunch eller inköp av dator. Men istället för att välja betalkonto: Företagskonto så väljer du Anställds privata konto (2890 - övriga kortfristiga skulder).

 

För att kunna välja detta måste du satt upp det som betalkonto under Inställningar → Betalkonton. Detta bokas då upp som en kostnad för bolaget och en skuld till den som gjort utlägget. Nedan ses ett exempel på hur det ser ut:

 

När du sedan betalar ut pengarna till den person som gjort utlägget så gör du en ny händelse (kostnad): Utlägg utbetalning och skulden till den anställde nollas då ut. Välj det konto som du gör utbetalningen ifrån (i det här fallet 1930).

 

Sökord: Privata pengar, privata konto


Bokföring av aktiekapital när företaget startas

När du startar upp ditt aktiebolag så ska du föra in företagets aktiekapital i din balansräkning. Det gör du under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser. Där anger du följande värden förutsatt att pengarna är på ditt företagskonto (1930). Klicka sedan "Spara".
1930:50000
2081:-50000

Sätt ingående balanser för aktiekapital när aktiebolaget startas i Bokio

Du kan också lägga det som en post i bokföringen. Välj "Inkomst" och sök efter aktiekapital bland bokföringsmallarna. Det konto du väljer är alltså det konto som pengarna förts över till i bolaget. Har pengarna satts in på företagskontot väljer du 1930. Har de satts in på ett sparkonto, väljer du 1931 osv.

 

Sökord: Aktier


Hur bokför jag inköp av program och tjänster från utlandet?

För att bokföra inköp av program, hemsidor och liknande från utlandet så räknas detta som inköp av tjänster från utlandet. Tänk på att välja om det ska vara innanför eller utanför EU. Bokio tar hand om momsen så att momsrapporten blir rätt.

Läs mer här om [Inköp av varor och tjänster från utlandet].

 

Sökord: Facebook, Adobe, LinkedIn, Google


Hur bokför man utbetalningen från Uber?

Varje vecka får du som partner en utbetalning från Uber för föregående veckas körningar. Dessa måste du bokföra och vi har gjort det superenkelt att lösa detta.

Det enklaste sättet för dig att bokföra detta är att vidarebefordra mailet till ditt företags kvittoinkorg som du skapar under Inställningar → Kvittoinkorg. Då hamnar underlaget i din Att göra-lista. När du sedan klickar upp underlaget i Att göra-listan kan du välja att söka efter "Uber" så får upp hur du bokför detta.

Systemet kommer efter hand att själv lära sig detta och rekommendera det till dig men till en början är det inte säkert att det kommer att hitta rätt. Nu fyller du bara i fälten som efterfrågas och som du enkelt kan hitta på din faktura så hanterar vi automatiskt moms osv.


Bokför försäljning med iZettle, Klarna och liknande: Kontantmetoden

iZettle och Klarna tar ut en avgift vid varje transaktion och denna måste med i bokföringen. I Bokio kan du välja flera bokföringsmallar när du bokför och på så sätt få med själva försäljningen och avgiften för iZettle eller Klarna på ett och samma verifikat.

 

Datum: Den dag du får in pengar på ditt konto

Välj kategorin "Inkomst" i första bokföringssteget.

I nästa steg väljer du första bokföringsmallen. Har du sålt varor inom Sverige med 25% moms till exempel så väljer du denna mall.

Efter att första mallen är vald ska du nu välja en ytterligare som gäller avgiften till iZettle/Klarna. Eventuellt innehåller även underlaget flera olika försäljningar (till exempel försäljning av varor med annan momssats eller försäljning av tjänster). Klicka på "Lägg till kategori".

Sök på mallen "Factoringavgift 25% moms". Både för iZettle och Klarna så är det moms på avgiften.

Nu ska vi skriva in totala beloppet för försäljningen (inkl. moms) samt avgiften från iZettle/Klarna. I detta fall har vi sålt varor för 499 kr inkl.moms och har en avgift på 9 kr. Observera att totala beloppet just nu visar felaktigt. Den räknar ihop summorna istället för att dra av kostnaden. Det kommer däremot bli rätt i bokföringen vilket du kommer att se i nästa steg vid förhandsgranskning av verifikatet.

Välj det betalkonto som pengarna har kommit in till. I detta fall är det företagskonto vilket är bokföringskonto 1930.

Klicka på "Nästa" för att komma till förhandsgranskningen av verifikatet. Vi ser här att konto 1930 debiteras med 499 kr samtidigt som det krediteras med 9 kr. Resultatet blir att konto 1930 debiteras med 490 kr. Som du ser registreras även ingående moms på factoringavgiften.

 

Vid inköp av iZettle kortläsare kan du bokföra detta som en förbrukningsinventarie. Detta hittar du en mall för i Bokios moderna bokföring.


Bokför försäljning med iZettle, Klarna och liknande: Fakturametoden

Då försäljning med Klarna, iZettle eller andra liknande tjänster inte ska bokföras som vanligt på konto 1510 - Kundfordringar, så kan man i dagsläget inte välja att bokföra försäljningen som faktura då denna funktion bokför både försäljning och inbetalning automatiskt mot 1510. Du ska alltså inte klicka i denna när du bokför:

Det du får göra är att hantera bokföringen av försäljning samt inbetalning separat. Börja med att lägga till konto 1580 (Fordringar för kontokort och kuponger) som betalkonto under Inställningar →  Betalkonton

 

Bokför försäljningen

Bokför som Inkomst, välj en eller flera bokföringsmallar, betaldatum sätter du till det datum då försäljningen ägt rum och betalkontot blir alltså konto 1580.

Konteringen kommer i detta fall att se ut så här:

 

Bokför inbetalningen

Denna kontering kommer du att få bokföra manuellt. Efter att du har fått avräkningsnota eller annat underlag från iZettle, Klarna mm så bokför du det så här:

 

Avgiften som iZettle, Klarna mm tar ut ska bokföras på konto 6064 - Factoringavgifter. Det är dessutom moms på denna avgift så glöm inte att registrera den på konto 2640 för ingående moms.

 

Vid inköp av iZettle kortläsare kan du bokföra detta som en förbrukningsinventarie. Detta hittar du en mall för i Bokios moderna bokföring.


Hur bokför jag dagskassa?

Du som säljer med dagskassa och har en kassarapport från ditt kassasystem kan bokföra detta som en transaktion om dagen. Detta bokförs enklast manuellt där du anger försäljningskonton, momskonton samt betalkonto (kassa, bankkonto eller kortbetalningar).

Innehåller dagskassan försäljning av till exempel varor med olika momssatser är det viktigt att dessa bokförs på rätt försäljningskonto. Sök på dessa i den moderna bokföringen

Fyll i summan inklusive moms för respektive försäljning, sätt datum och välj rätt konto.

I sista steget får du se en förhandsgranskning av verifikatet.Sökord: Bokföra kontantbetalning


Hur bokförs fackavgift?

Fackavgift är en medlemsavgift i en fackförening som syftar till att finansiera fackföreningens verksamhet och bistå sina medlemmar med hjälp.

Aktiebolag

Fackavgift ses som en föreningsavgift, en kostnad som är icke avdragsgill för företaget. Den ska bokföras manuellt genom att debitera på konto 2794 (Fackföreningsavgifter) och sedan vid skapandet av löner ska den anställdes lön justeras med samma summa genom att lägga till ett Nettolöneavdrag (nettolönejustering) med kommentar “Fackföreningsavgift”.

Enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag

Fackföreningsavgifter som avser delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag är icke avdragsgilla som kostnader i en näringsverksamhet. Vid betalning ska denna redovisas som ett uttag på konto 2013 för att undvika förmånsbeskattning. Använd bokföringsmallen "Eget uttag".


"Lägg till ny rad  Nettolönejustering" 

 


Vidarefakturering och utlägg åt kund

Det finns två sätt att bokföra utlägg åt en kund, och det handlar om hur detta är avtalat med kunden, dvs om det är ett rent utlägg alternativt om det är en vidarefakturering. Man kan med fördel använda sig av vidarefakturering då det är lite enklare att hantera rent bokföringsmässigt.

Vidarefakturering

Köper du en vara eller tjänst (dvs du står som betalansvarig) som du sedan ska få ersättning för från kund så tas detta upp som en direkt kostnad i bokföringen. Har du till exempel betalat för en tågbiljett så bokför du detta med lämplig bokföringsmall och redovisar moms precis som vid "vanliga" inköp. Du väljer det betalkonto du har betalat utgiften med.

När du sedan fakturerar kunden för utlägget lägger du till den som en artikelrad på fakturan till priset av inköpet exklusive moms och väljer "tjänst" som artikeltyp. Du väljer därefter den momssats som resterande artiklar på fakturan har. 6%, 12% eller 25%. Skulle fakturan bestå av artiklar med flera olika momssatser använder man den högsta.

Till exempel:

Inköp av tågbiljett för resa som ska vidarefaktureras till kunden köptes för 600 kr. Detta bokförs med bokföringsmall för biljetter och priset exklusive moms är 556,04 kr. På fakturan till kunden lägger vi till en rad för reseersättning (tjänst) och skriver in beloppet 556,04 kr. Då resterande artikelrad på fakturan innehar 25% moms så lägger vi även det på den här raden.

 

Utlägg

Har du betalat något åt kunds räkning där kunden i fråga står som betalansvarig ska det hanteras lite annorlunda. Du ska då inte ta ut moms och följande villkor ska vara uppfyllda.

 • Kunden ska själv ha betalningsansvar till leverantören
 • Du får inte göra något vinstpålägg, vilket innebär att kunden ska betala samma belopp till dig som du betalat till leverantören
 • Beloppet ska behandlas som ett utlägg i din bokföring (detta på konto 1681 och ej i resultaträkningen)

Beloppet för utlägget ska bokföras på ett avräkningskonto (1681) och inte på något konto som påverkar resultatet. Du får inte dra av den ingående momsen, utan det är din kund som ska ha avdragsrätten.

Du ska bokföra manuellt på konto 1681 - Utlägg för kunder. Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.

Vid inköpet (dvs då du betalar utlägget):

Konto 1681 Debet Totala beloppet inkl moms
Konto 19XX Kredit Totala beloppet inkl moms

När du fakturerar kunden:

Fakturametoden
Konto 1510 Debet Totala beloppet inkl moms
Konto 1681 Kredit Totala beloppet inkl moms

Kontantmetoden
Konto 19XX Debet Totala beloppet inkl moms
Konto 1681 Kredit Totala beloppet inkl moms

Till exempel:

Inköp av tågbiljett för resa som gäller utlägg åt kund köptes för 600 kr. På kvittot för biljetten står kunden i fråga som betalansvarig. Detta bokförs manuellt så här (om kontantmetoden och betalning sker med företagskonto):

1681 Debet 600
1930 Kredit 600

På fakturan till kunden lägger vi till en rad för reseersättning (tjänst) och skriver in beloppet 600 kr. Då kunden ska redovisa momsen och inte vi, så sätter vi här 0%.

När kunden betalat får vi justera så att fakturan ej bokförs genom den automatiska bokföringen [Hur bokför jag kundfaktura manuellt?]. Därefter bokförs försäljningen manuellt så här (om kontantmetoden och betalning sker till företagskonto):

1930 (Företagskonto) Debet 2 288
3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms) Kredit 1 350
2611 (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%) Kredit 600
3740 (Öres- och kronutjämning) Kredit 0,5
1681 (Utlägg för kunder) Kredit 600

Läs mer hos Skatteverket.


Bokföring av arbetskläder

Arbetskläder som är avdragsgilla får du hantera i Bokios manuella bokföring så här:

Konto 5480 Debet Arbetskläder & skyddsmaterial
Konto 2640 Debet Summa moms
Konto 1930 Kredit Summan som betalas

Kontrollera för säkerhets skull med Skatteverket att ditt inköp är avdragsgillt.

Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.


Hur bokför jag inbetalning av F-skatt?

F-skatten bokför du själv i Bokios moderna bokföring. Använd sökord “preliminärskatt”.

När du gör lönerna i Bokio räknas både inkomstskatten för de anställda och de sociala avgifterna ihop så den summan Bokio säger på skatten täcker båda dessa typer av skatt. Glöm inte att du också ska lämna in arbetsgivardeklarationen vilken du kan se från lönerna.

Beroende på vilken momsperiod du har finns det också en möjlighet att du har moms att deklarera och betala. Du kan se de viktiga datum som finns här: Skatteverket

Kan jag ta bort "Godkänd för f-skatt" på faktura?

Just nu går det ej att ta bort denna rad på faktura. Om du gärna vill använda fakturafunktionen ändå går det tex att lösa genom att exportera fakturan som PDF för att sedan redigera bort raden i lämpligt program på datorn.


Sökord: Bokföra preliminärskatt, f-skatt


Hur fungerar representation?

Kostnader för mat och dryck som går under representation får du göra avdrag för moms, på ett underlag som får högst vara 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Sen 2017 beräknas utgifter för förtäring ej som avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Detta bokförs därför på konto 6072 - Representation, ej avdragsgill. Vid enklare förtäring och förfriskningar som inte kan anses som måltid så anses utgiften som avdragsgill och detta bokförs då på konto 6071 - Representation, avdragsgill. Använder du bokföringsmallen "Representation" löser systemet automatiskt åt dig. 

Hos Skatteverket kan du beräkna momsavdraget för lunch, middag och enklare förtäring.

För att få göra avdrag för moms vid representation måste kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller liknande (extern representation) eller vid personalvård (intern representation), till exempel personalfest, enklare förtäring, teaterbiljetter. Är det fråga om alltför påkostade resor och nöjen kan förmånsbeskattning bli aktuell, dvs att det inte ses som en avdragsgill kostnad.

Du ska också ha en verksamhet där du har rätt att få tillbaka eller är skyldig att betala moms. Representation kan till exempel ske i samband med en lunch eller middag eller i samband med ett mingel där det enbart finns drycker.

Sök på "Representation" i Bokios moderna bokföring så finns mall som gäller from 2017 och framåt men också mallar som gäller enligt reglerna innan 2017.

Läs här om Representation i utlandet.

Observera!

Utlägg för mat och dryck vid tjänsteresa som ej faller under representation, ska antingen bokföras under kost och logi (kontogrupp 58XX) eller som kostnadsersättning för traktamente till anställda (kontogrupp 73XX). Kostnadsersättningar för traktamente till delägare som inte är anställda klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kost och logi. 

Sök på "Kost och logi i Sverige" eller "Kost och logi i utlandet" i Bokios moderna bokföring beroende på vart tjänsteresan ägt rum. Traktamente hanteras bäst genom att lägga till det på den anställdes lön. Alternativt hantera det i den manuella bokföringen. Läs guiden Hur bokförs skattefritt traktamente?


Representation i utlandet

Beloppen för representation och avdrag gäller oavsett om den externa representationen är förlagd utomlands eller i Sverige. Representerar du i utlandet finns dock ingen moms att lyfta (moms i utlandet räknas inte enligt den svenska momslagen som moms). Därmed blir de belopp som är avdragsgilla inklusive moms.

Vid exempelvis köp av biljetter till ett evenemang utanför Sverige är det avdragsgilla beloppet därmed 180 kr, inklusive den eventuella utländska momsen. Detta innebär något lägre avdragsbelopp än vid representation i Sverige.

Använd bokföringsmallarna "Representation" (för förtäring) eller "Representation 180kr" (för biljetter mm) och redigera bort momsen i sista steget. Just nu kan man nämligen inte sätta 0 som summa på raden med moms. Kom ihåg att momsen på kvittot/fakturan måste vara inkluderat i det totalbelopp du skriver in i mallen.

Läs här om hur representation fungerar i Sverige.


Hur registrerar jag eget kapital?

För att föra in Eget kapital i den ingående balansen så fyller du manuellt in detta under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser.

Enskild firma

1930:Summan
2010:-Summan

För att bokföra tillskott i det egna kapitalet väljer du Bokföra utan kvitto och sökord “Egen insättning” i den moderna bokföringen så hittar du en mall för detta. Du bör då ha satt in Eget kapital som betalkonto under Inställningar och välja detta som motkonto för händelsen.

Aktiebolag

1930: Summan
2081: - Summan


Hur bokför jag eget uttag?

Enskild firma

Om du har en Enskild firma så räknas du inte som anställd och du gör således Eget uttag när du tar ut lön till dig själv. När detta ska bokföras så kan du använd sökord "Eget uttag" i den moderna bokföringen så hittar du rätt mall för det. Tänk på att spara pengar för skatt och arbetsgivaravgift som kommer i samband med deklarationen.

Läs mer i vår guide om lön i enskild firma.

2013 (Övriga egna uttag) kontra 2018 (Övriga egna insättningar) kan vara bra att skilja på även i fall det går bra att använda vilket som. När man väljer Eget uttag som lön i enskild firma så debiteras 2013. För att hålla koll på vad som är lön respektive utlägg i företaget kan man med fördel använda 2018 vid bokföring av just utlägg och låta 2013 stå för lönen.

Mer kan du läsa här om Utlägg i Enskild firma.

Aktiebolag

I ett aktiebolag hanteras egna uttag annorlunda och det handlar då snarare om utdelning i företaget eller till exempel återbetalning av aktieägartillskott. I ekonomisk förening används liknande begrepp men då om medlemsinsats. Har du själv betalat något åt din firma hanteras detta som utlägg och en återbetalning av detta bokförs med mallen Utlägg utbetalning. Läs mer här om Utlägg i Aktiebolag.

Handelsbolag

I handelsbolag får man i dagsläget hantera egna uttag genom manuell bokföring. Du krediterar då valt kostnadskonto (tex 1930) för att sedan debitera följande konto beroende på vilken delägare det är som gör uttaget:

2013 - Egna uttag (delägare 1)
2023 - Egna uttag delägare 2
2033 - Egna uttag delägare 3


Hur bokförs Paypal och liknande?

För betalningar via Paypal och andra betalningstjänster kan du sätta upp ytterligare ett betalkonto (tex 1940) som är Paypal och som du kan registrera som mottagarkonto. Det sätter du upp under Inställningar → Betalkonton i Bokio.

Transaktionsavgifter som genereras av betalningstjänsten bokförs som en bankavgift. Använd sökord "Banktjänster" i den moderna bokföringen. Avgiften måste bokföras separat om det är så att du skapar dina fakturor i Bokio eftersom dessa bokförs genom automatisk bokföring. Alternativt kan du pricka av att fakturan ej ska bokföras och genomföra bokningen enligt nedan.

Bokföra som intäkt

Skulle du inte skapa faktura eller kvitton i Bokio utan laddar upp försäljningen via PayPal som en inkomst så kan du lägga avgiften direkt på verifikatet för försäljningen. Välj kategorin "Inkomst".

I nästa steg väljer du första bokföringsmallen. Har du sålt varor inom Sverige med 25% moms till exempel så väljer du denna mall.

Efter att första mallen är vald ska du nu välja en ytterligare som gäller avgiften till Paypal. Eventuellt innehåller även underlaget flera olika försäljningar (till exempel försäljning av varor med annan momssats eller försäljning av tjänster). Klicka på "Lägg till kategori".

Sök på mallen "Banktjänster". Denna avgift är momsfri.

Nu ska vi skriva in totala beloppet för försäljningen (inkl. moms) samt Paypals avgift. I detta fall har vi sålt varor för 300 kr inkl.moms och har en avgift på 10 kr. Observera att totala beloppet just nu visar felaktigt. Den räknar ihop summorna istället för att dra av kostnaden. Det kommer däremot bli rätt i bokföringen vilket du kommer att se i nästa steg vid förhandsgranskning av verifikatet.

Välj nu betalkonto 1940 - Övriga bankkonton (som vi här har döpt till Paypal).

Klicka på "Nästa" för att komma till förhandsgranskningen av verifikatet. Vi ser här att konto 1930 debiteras med 300 kr samtidigt som det krediteras med 10 kr. Resultatet blir att konto 1930 debiteras med 290 kr.


Sökord: Payson


Hur hanteras Swish i bokföringen?

Betalningsbekräftelsen, dvs underlaget mottagaren får vid genomförd betalning i Swish, går ej under benämningen kvitto. Därmed är bekräftelsen inte heller tillräcklig som bokföringsunderlag. En Swish-betalning är en form av elektronisk betalning, vilket i jämförelse med en kontant betalning, inte behöver bokföras direkt eller senast dagen efter. Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda dagsavslutet från kassaregistret som underlag och klumpa ihop en dags transaktioner i en verifikation. Viktigt är då att kassaregistret tydligt visar vad för betalningsmedel som använts.

Om du inte innehar ett kassaregister kan man upprätta kontantfakturor som ska innehålla all nödvändig information för att kunna ligga som underlag för betalningen. Där ska det framgå att Swish används som betalmedel. Swish-kontot bör sedan vara kopplat till företagskontot och du kan då bokföra betalningen till just företagskontot (1930).

Läs här om hur du skapar en kontantfaktura i Bokio.


Hur bokförs betalning med Stripe?

Använder du betaltjänsten Stripe i ditt företag ska du tänka på följande när du bokför.

Försäljningen bokförs som vanligt på 3XXX och 26XX i Kredit. Du kan välja att antingen göra hela bokningen manuellt, eller så justerar du i förhandsgranskning och byter ut 1510 (Kundfordringar) mot 1580 (Fordringar för kontokort och kuponger) och debiterar.

 När man sedan får det utbetalt från Stripe så bokför du så här:

1580 Kredit - Hela försäljningssumman
1930 Debet - Det man får in på kontot
6570 (Bankkostnader) Debet - Stripes avgift


Hur bokförs direktpension?

Som komplement eller utöver tjänstepension kan du välja att betala ut direktpension till dina anställda.

Direktpension är en slags kapitalförsäkring vilket innebär att den ej är avdragsgill.

I Bokios moderna bokföring kan du välja bokföringsmallen "Direktpension" och det bokförs då så här (med valt kostnadskonto):

1385 (Värde av kapitalförsäkring) Debet
7421 (Direktpension, ej avdragsgill) Debet
1930 (Företagskonto) Kredit
2230 (Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser) Kredit


Varor, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier

Det är inte helt lätt att veta vad skillnaden mellan varor, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och förbrukningsinventarier är. Här försöker vi reda ut skillnaderna samt vilka bokföringsmallar du kan använda när du bokför i Bokio.

Varor

Material och saker som omsätts i verksamhetens normala rörelseverksamhet kan bokföras som inköp av varor. 

Använd bokföringsmallarna "Inköp varor" med antingen 6%, 12% eller 25% moms.

Läs om hur man bokför varulager i Bokio.

Förbrukningsmaterial

Material, eller materiel, är saker med kort livslängd. Ett år eller mindre.

Använd bokföringsmallen "Inköp Förbrukningsmaterial". Denna bokföringsmall räknar på 25% moms.

Kontorsmaterial

Kontorsmaterial kanske är det mest tydliga, dvs saker som är tydligt kopplade till en kontorsverksamhet

Använd bokföringsmallen "Inköp Kontorsmaterial". Här beräknas 25% moms.

Förbrukningsinventarier

Har en livslängd på tre år eller mindre. Detta kan till exempel vara en dator, hårddisk, mobiltelefon, dammsugare mm. 

Använd bokföringsmallen "Inköp Förbrukningsinventarier".

Inventarier som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år ska bokföras som en inventarie. Detta måste idag bokföras manuellt i bokföringen. Läs mer här om hur du hanterar inventarier och avskrivningar i Bokio.


Bokföra banklån

För att bokföra ett banklån kan du använda dig av mallen "Banklån" i Bokios moderna bokföring. Tillkommer en upplåningsavgift kan du lägga till bokföringsmallen "Banktjänster" på samma underlag. Läs här om hur du bokför med flera bokföringsmallar.

Amortering

För att bokföra amortering på banklån kan du använda dig utav mallen "Amortering banklån". Tillkommer även ränta så finns det en rad att fylla i det här. Om inte så sätter du bara 0.

Ränta

För ränta på lån använder du mallen "Räntekostnader". Den ser likadan ut som mallen för amortering och är det bara ränta du ska bokföra sätter du 0 på raden för amortering.


Bokföra privat lån till företag

Har du som privatperson lånat ut pengar till företaget, bokför du det manuellt så här:

Konto 19XX Debet summan
Konto 2393 Kredit summan

Amorteringen plus ränta bokför du så här:

Konto 19XX Kredit summan som dragits
Konto 2393 Debet summan
Konto 8410 Debet räntan

Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.


Billeasing

Vid införskaffande av billeasing kan du använda mallen “Billeasing”, både vid kontraktstart med tillhörande 1:a förhöjd avsnitt och för själva leasingkostnaden. Är detta fördelat på två olika fakturor sker bokföringen av båda var för sig.

Kontantinsatsen eller 1:a förhöjd hyra, det momspliktiga beloppet, ska fyllas i rutan “Förhöjd avgift”. Utgående moms skrivs i rutan “Moms leasingavgift”. Fakturans totalbelopp ska även fyllas i på raden "Totalsumma faktura inkl moms".

Erhållen leasingfaktura innehåller en leasingavgift som skrivs in exkl moms i rutan “Leasingavgift”. Momsen på leasinghyra fylls i på “Moms leasingavgift”.
Utöver detta kan fakturan även innehålla försäkringar och skatter som i så fall fylls i i rutan “Försäkringar & skatter” (dessa är momsfria). Är det dessutom andra momspliktiga avgifter eller serviceavgifter fyller du i dessa i rutan “Administrativa avgifter”. Momsen på dessa lägger du i rutan “Moms administrativa avgifter”. Även här ska fakturans totalsumma fyllas i.

För ej definierade rader skriver du “0”.

Premier och öresavrundning

Vi eventuell miljöpremie ska denna summa dras av från leasingavgiften. Momsen på premien ska dras av från leasingavgiftens moms. Vid öresavrundning måste raden "Totalsumma" justeras efter resterande rader, annars går det inte att gå vidare. Därefter får man i förhandsgranskningsläget justera totalsumman så att den stämmer med fakturan samt lägga till en rad med öresavrundning (bokföringskonto 3740).

Sökord: Leasing


Inköp av inventarier från utlandet

Förbrukningsinventarier

Om du köpt förbrukningsinventarier från utlandet bör du bokföra dessa som “Inköp varor inom/utanför EU”, detta för att momsen ska registreras på rätt sätt, dvs så att Momsrapporten genereras korrekt.

Vill du göra det extra tydligt att du har gjort inköp av förbrukningsinventarier kan du sedan bokföra manuellt så här:
Konto 4549 (Motkonto beskattningsunderlag import) Kredit
Konto 5410 (Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial) Debet

Inventarier

På samma sätt som förbrukningsinventarier så måste man även vid inköp av inventarier (varor som ska skrivas av under tid) utanför Sverige använda våra mallar för "Inköp varor inom/utanför EU". 

För att sedan definiera inköpet av inventarie kan man bokföra manuellt så här:
Konto 4549 (Motkonto beskattningsunderlag import) Kredit
Konto 12XX Debet

Välj då lämpligt 12-konto, till exempel 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar.

Avskrivningar får man sedan hantera manuellt i Bokio.


Bokföra kostnad för att registrera bolag

Bolagsverkets registreringsavgift är ej avdragsgill. Använd bokföringsmallen "Bolagsverket, Ej avdragsgill".

Avgifter som tillkommer vid ändringar till Bolagsverket bokförs med mallen "Bolagsverket Avdragsgill".

Sökord: Ändringsanmälan

 


Bokföra kundförlust

Har du en konstaterad kundförlust kan du vid bokslut bokföra manuellt så här vilket kommer ta bort summan från kundreskontran:

1510 (Kundfordringar) Kredit Summa Kundfordring
26XX (Utgående moms) Debet Summa Moms
6351 (Konstaterade kundförluster) Debet Summa försäljning

Om de bara anses som befarade kan man bokföra enligt följande:

1519 Kredit Beloppet som är befarad kundförlust
6352 Debet Beloppet som är befarad kundförlust

Blir kundfakturan vid senare betald ändå så bokförs samma verifikat fast man byter plats på debet och kredit. Blir den befarade kundförlusten konstaterad så ska det bokföras enligt ovan.

Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.


Inköp av varor och tjänster från utlandet

Inköp av varor och tjänster inom EU

Vid inköp av varor och tjänster från annat EU land finns det lite speciella regler kring hantering av moms. Det som generellt gäller är att säljaren inte ska redovisa moms och att köparen sedan ska tillämpa omvänd skattskyldighet vilket innebär att både ingående och utgående moms ska redovisas. I Bokio kan du använda bokföringsmallar i den moderna bokföringen som gäller för både “Inköp varor inom EU” och “Inköp tjänster inom EU”. Vi har mallar med både 25%, 12% och 6% fiktiv moms. Välj den momssats som det hade varit på varan eller tjänsten om du hade köpt det i Sverige.

Vanligtvis kan man titta efter vart avsändaren kommer ifrån. Är det däremot svenskt momsnummer redovisat på fakturan (även fall avsändaren är från utlandet) så är inköpet inom Sverige och det ska då bokföras som inköp inom Sverige.

Observera!

Har du importerat en förbrukningsinventarie är det viktigt att du även här använder mallen för inköp av varor inom EU. Detta för att momsen ska registreras på rätt sätt. Om du ändå vill registrera det som en inventarie kan du göra det genom att följa den här guiden

Ett annat exempel är om du till exempel har köpt annonstjänster på Facebook eller liknande. Vanligtvis hade du kanske velat redovisa detta på konto 5910 - Annonsering, men du måste alltså se till att först bokföra inköpet som en tjänst inom eller utanför EU för att det ska bli rätt i momsrapporten.

 

Inköp av varor och tjänster utanför EU

Normalt när man gör inköp från utlandet och utanför EU så betalas ingen moms till leverantören. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att man själv, eller via ombudet, lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Använd våra bokföringsmallar "Inköp varor utanför EU" och "Inköp tjänster utanför EU".

När du sedan får eventuell faktura från fraktbolaget för dina importerade varor utanför EU så använder du bokföringsmallen "Import moms och tull vid inköp varor utanför EU 25%". Läs mer om importmoms och tull hos Tullverket.

För inköp av tjänster utanför EU gäller omvänd skattskyldighet. Man behöver inte lämna någon importdeklaration till Tullverket. Systemet ser till att detta blir korrekt om du väljer rätt bokföringsmall (Inköp tjänster utanför EU).

Sökord: Google, webbhotell


Utgifter innan företagsstart

Har du gjort inköp innan verksamheten har kommit igång får du dra av dem förutsatt att det skett inom startårets kalenderår eller året innan dess. Startades till exempel företaget i juni 2017 får man ta med utgifter från 2017 samt 2016.

Utgifterna måste givetvis även vara direkt kopplade till verksamheten. Alla inköp som gjorts innan verksamheten kommit igång kan bokföras på räkenskapsårets första dag, alltså den dag då bolaget startades.

Observera!

Du får inte dra av ingående moms eftersom du vid inköpstillfället, ej varit momsregistrerad. Detta gäller för Enskild firma. I Bokio får du lösa detta genom att manuellt ta bort raden med moms och flytta över summan till kontot inköpet gäller. Har du däremot Aktiebolag så får du göra avdrag för moms från och med dagen då bolaget är registrerad hos Bolagsverket.

Läs mer hos Skatteverket.

Läs här om hur du bokför utan moms i Bokio.


Bokföra presentkort

Presentkort är något du idag får hantera manuellt i Bokio. Klicka på “Bokför manuellt”.

På faktura

Försäljning av ett presentkort till kund på faktura som ej avser specifik vara:
1510 - Kundfordringar Debet Summa presentkort
2421 - Ej inlösta presentkort Kredit Summa presentkort

Direkt betalning

Försäljning av presentkort till kund som ej avser specifik vara:
19XX - Företagskonto Debet Summa presentkort
2421 - Ej inlösta presentkort Kredit Summa presentkort

 

Vid försäljning av varor eller tjänster där presentkort nyttjas av kunden ska konto 2421 debiteras med den summa presentkortet avser.

Bokföra förfallna presentkort vid årsslut:
2421 - Ej inlösta presentkort Debet Summa förfallna presentkort
3690 - Övriga sidointäkter Kredit Summa förfallna presentkort

Observera!

Har du fakturerat en kund i Bokio för ett presentkort så måste du pricka av att fakturan ska bokföras automatiskt. Detta gör du genom att scrolla längst ned på fakturan och välja att den “ej ska bokföras”. Därefter kan du bokföra försäljningen manuellt enligt ovan.


Bokföra inköp av bil

Inköp av bil får du hantera i den manuella bokföringen.

Välja det konto som passar bäst för fordonet i fråga. Sedan bokför du den mot konto för leverantörsskuld om du har köpt den på kredit.

Till exempel:
1241 Personbilar Debet Summa
2440 Leverantörsskuld Kredit Summa

Avskrivning

Även avskrivning av bil får du idag bokföra manuellt.

Till exempel:
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Kredit Summa avskrivning
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel Debet Summa avskrivning

 


Inköp med företagets kreditkort

De flesta företagare har ett separat bankkonto (företagskonto) för företagets kostnader och intäkter. Detta bokförs på konto 1930 i bokföringen. Det kan även vara så att du har ett kreditkort (som hör till företaget) som används för att betala utgifter i verksamheten. Varje kvitto för varje affärshändelse måste bokföras var för sig och dessa ska inte bokföras på direkt på 1930. 

Har du gjort ett inköp med kreditkort så har det då affärshändelsen ägde rum, inte dragits några pengar direkt från banken. Däremot har du skapat dig en skuld till kreditkortsinstitutet. Detta hanteras på olika sätt beroende på om du använder kontant- eller fakturametoden. Logga in på Verksamt.se för att se vilken metod du har i ditt bolag. Detta ställer du sedan in i Bokio under Inställningar → Räkenskapsår.

Skulle du göra inköp med ett privat kreditkort så räknas det som ett utlägg. Läs guiderna [Bokför inköp med privata medel: Anställda] och [Bokför inköp med privata medel: Ägare i enskild firma].

 

Fakturametoden

Vi rekommenderar att du bokför alla inköp som är gjorda med kreditkortet på bokföringskonto 1680 - Andra kortfristiga fordringar. Detta kan du lägga till som betalkonto under Inställningar → Betalkonton.

Följ guiden hur man bokför en utgift men välj istället konto 1680 som betalkonto. I detta fall är det döpt till "Kreditkort".

Konteringen blir i detta fall enligt följande:

Bokför kreditkortsfakturan

Vanligtvis får man varje månad en faktura från kreditkortsinstituten som innehåller alla inköp man gjort med kreditkortet. Alla dessa kostnader har vi nu bokfört som en skuld på konto 1680. När vi betalar kreditkortsfakturan så lägger du in den som en leverantörsfaktura så här:

 

Bokför därefter fakturan manuellt, så här:

Därmed nollar vi den här skulden som är uppbokad på konto 1680 och i Bokio kan du sedan registrera betalningen av leverantörsfakturan som vanligt. Som betalkonto väljer du det konto betalningen av fakturan gjorts ifrån, tex från Företagskontot 1930.

 

 

Kontantmetoden

Bokför du enligt kontantmetoden hanteras alla inköp på ett annorlunda sätt. Enligt kontantmetoden ska du enbart boka vid en utbetalning och därmed ska du samla alla kvitton från dina inköp från kreditkortet tillsammans med faktura från kreditkortsinstituten. Denna anger alla inköp man gjort med kreditkortet under den perioden och därmed ska du boka upp kvittona i samband med betalningen av den fakturan.

Ladda upp samtliga underlag (du kan också lägga till alla kvitton/fakturor på verifikatet i efterhand) och välj samtliga bokföringsmallar som gäller för underlaget. Läs här om hur du bokför med flera mallar. I detta fall har vi ett antal tjänster inköpta från utlandet och en utgift till Bolagsverket.

Bokningen kommer i detta fall se ut så här:

Observera!

Skulle man göra inköp med sitt eget eller anställds privata kreditkort så ska det hanteras som ett utlägg och inte enligt ovan.

Sökord: Kredit, kreditkort

 


Bokföra föreningsavgifter

Avgifter till föreningar är uppdelade på Medlemsavgifter respektive Serviceavgifter.

Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Serviceavgifter är däremot en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Kostnaden för serviceavgifter bokförs på konto 6981 - Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd.

Använd bokföringsmallen "Medlemsavgifter". I exemplet har vi en medlemsavgift på 800 kr och en serviceavgift på 320 kr. Skriv in detta i respektive fält samt totalsumman inkl moms.

Observera!

För att det ska bli rätt med momsen så ska raden "Varav serviceavgift" fyllas i exklusive moms.

 

Systemet bokför med den ingående momsen på serviceavgiften.

Intäkt från fakturerade medlemsavgifter

Avgift som är fakturerade till medlemmar i förening ska bokföras manuellt så här:

Medlemsavgift:
19XX Debet Summa
3014 Kredit Summa

Serviceavgift:
19XX Debet Summa
2610 Kredit Summa moms
3011 Kredit Summa serviceavgift


Bokföra gåvor till anställda och kunder

Gåva till kund

Gåvor till kunder är i praktiken enbart avdragsgilla om det är fråga om representationsgåvor eller reklamgåvor.

Representationsgåvan är personlig och lämnas i omedelbar anslutning till ett representationstillfälle (då det finns ett samband mellan utgiften i fråga och verksamheten) och kan bestå av exempelvis en bok, chokladkartong eller blomma. Avdrag medges med 180 kr plus moms för en representationsgåva. Belopp över denna summa är ej avdragsgillt.

Reklamgåvan är en massgåva av enklare slag och mindre värde avsedd att användas i många olika sammanhang och oftast en presentartikel märkt med företagets logotyp. Avdrag medges för reklamvärdet av gåva till ett värde på max 300 kr exkl moms.

Om gåvan uppfyller kriterierna för ovanstående så bokförs det på konto 6993. Använd bokföringsmall "Reklamgåva 2018" eller "Representationsgåva 2018".

För julgåvor gäller samma kriterier som för Representationsgåva eller Reklamgåva. Uppfyller julgåvan inte kriterierna så är de ej avdragsgilla och ska bokföras manuellt på konto 6992.

Gåva till anställd

Julgåva är skattefritt om värdet inte överstiger 450 kr inkl moms. I värdet är ej kostnad för transport mm inräknat. Från första kronan över 450 kr så är gåvan skattepliktig.

Jubileumsgåva vilken kan ges till anställda då företaget firar jubileum, till exempel 25, 50, 75 eller 100 år. Beloppet får ej överstiga 1350 kr inkl moms.

Minnesgåva som kan ges i samband då en anställd uppnår en viss ålder, tex 50 år. Det kan också vara då person varit anställd i över 20 år. Dock så krävs det att personen varit anställd i företaget i 6 år vid tillfället. Slutligen räknas även gåva vid samband då anställd slutar sin tjänst. Gåvan är skattefri om det ej överstiger 15 000 kr och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Uppfyller gåvan ovanstående kriterier så ska konto 7631 debiteras. Bokför detta i den manuella bokföringen. Ett exempel:

Övriga gåvor till andra än anställda är ej avdragsgilla. Dessa ska redovisas på bokföringskonto 7632.

 

Sökord: Julklapp


Bokföra avdrag för hemmakontor

I Enskild firma har du möjlighet att göra avdrag för kostnad av kontor, oavsett om det är inom eller utanför hemmet.

För att få göra avdrag för kontor i hemmet krävs det att du för verksamhetens räkning arbetat minst 800 timmar i hemmet inom räkenskapsåret. Beroende på om du hyr eller äger fastigheten får du göra olika mycket avdrag. Det krävs dock inte att du har ett specifikt arbetsrum utan du har möjlighet att göra avdrag oavsett.

Är kontoret baserat i en hyres- eller bostadsrätt är avdraget på 4000 kr. Ägs fastigheten av dig eller din registrerade partner så ligger avdraget på 2000 kr.

Avdraget bokförs manuellt så här:
5100 Debet
2018 Kredit

Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.

Sökord: Arbetsrum i bostad


Bokföra kapitalförsäkring

Om det är pengar som bolaget investerar i en kapitalförsäkring så bokför man manuellt så här (här med företagskonto som betalkonto):
1385 (Värde av kapitalförsäkring)Debet
1930 (Företagskonto) Kredit

När man sedan tar ut pengarna och antingen går med vinst eller förlust bokförs det så här:
Konto 1930 Debet Summan du får ut
Konto 1385 Kredit anskaffningsvärde för det du nu sålt
Konto 8222 Debet (vid förlust) / Kredit (vid vinst) vinsten/förlusten

 

Om det är direktpension så kan man söka på det i den moderna bokföringen, använd sökord "Direktpension".


Sparat underskott i Enskild firma

Det sparade underskottet bokför du inte. Det är något som man tar fram vid nästa deklaration.


Bokföra kostnader vid tjänsteresa

Utlägg för mat och dryck vid tjänsteresa som ej faller under representation, ska antingen bokföras under kost och logi (kontogrupp 58XX) eller som kostnadsersättning för traktamente till anställda (kontogrupp 73XX). Kostnadsersättningar för traktamente till delägare som inte är anställda klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kost och logi. 

Sök på "Kost och logi i Sverige" eller "Kost och logi i utlandet" i Bokios moderna bokföring beroende på vart tjänsteresan ägt rum. Traktamente hanteras bäst genom att lägga till det på den anställdes lön. Alternativt hantera det i den manuella bokföringen. Läs guiden Hur bokförs skattefritt traktamente?

 


Bokföra varulager

I Bokio finns idag ingen funktion som hanterar varulager men däremot kan du alltid registrera det i bokföringen.

​Varulager kan redovisas via direkt vid inköpet eller i anslutning till bokslut. Oavsett tillvägagångssätt så måste en lagervärdering göras och bokföras på räkenskapsårets balansdag.

Kreditera det konto som inköpet av varorna är registrerat på och bokför manuellt så här:
1410 (Lager av råvaror) Debet
4010 (Inköp material och varor) Kredit

Vid bokslut

Ingående balans för räkenskapsåret  +/- Inventerat lagervärde vid bokslut = Utgående balans för räkenskapsåret

Ökning:
Debet 14XX
Kredit 4960

Minskning:
Debet 4690
Kredit 14XX 


Bokföra försäljning till privatperson i utlandet

Inom EU

Vid försäljning av varor och tjänster till privatperson inom EU så gäller inte de generella reglerna kring omvänd skatteskyldighet. Momsen ska redovisas på samma sätt som om försäljningen skett inom Sverige. Tjänsten eller varan som säljs ska alltså beskattas i Sverige oavsett i vilket land köparen befinner sig i.

Skapar du dina kundfakturor i Bokio och väljer att kunden är en privatkund samt från utlandet så kommer bokningen ske automatiskt enligt följande.

Försäljning av varor till privatperson inom EU:
Konto 3106 Kredit Summa exkl moms
Konto 2611 kredit Moms
Konto 1930 Debet Summa inkl moms

Försäljning av tjänster till privatperson inom EU:
Konto 3011 Kredit Summa exkl moms
Konto 2611 kredit Moms
Konto 1930 Debet Summa inkl moms

 

Bokför du försäljningen som en inkomst direkt i bokföringen så finns en mall "Försäljning Varor inom EU (privatperson) 25% moms". För övriga momssatser samt om det är en tjänst får man i dagsläget bokföra manuellt enligt ovan.

 

Utanför EU

Samma regler gäller vid försäljning av varor och tjänster till privatpersoner utanför EU. Försäljningen ska redovisas med svensk moms.

Försäljning av varor till privatperson utanför EU:
Konto 3105 Kredit Summa exkl moms
Konto 2611 kredit Moms
Konto 1930 Debet Summa inkl moms

Försäljning av tjänster till privatperson utanför EU:
Konto 3011 Kredit Summa exkl moms
Konto 2611 kredit Moms
Konto 1930 Debet Summa inkl moms

Ser du till att skapa dina kundfakturor i Bokio sker denna bokning automatiskt. Om du inte gör det får du i dagsläget bokföra försäljningen manuellt enligt ovan.


Bokföra hyra av bil utomlands

Hyr du bil i utlandet så kan du bokföra detta med våra bokföringsmallar "Inköp tjänster inom EU" eller "Inköp tjänster utanför EU".

Sökord: Hyrbil


Hur bokförs förseningsavgift till Skatteverket?

Förseningsavgift till Skatteverket bokförs manuellt på konto 8423 (Räntekostnader för skatter och avgifter) eftersom det inte är avdragsgillt. Så här:

8423 Debet
19XX Kredit

Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.


Bokföra statliga bidrag

Har du mottagit statliga bidrag (tex från Vinnova) så kan du bokföra de manuellt på konto 3985 - Statliga erhållna bidrag. Så här:

19XX Debet
3985 Kredit

Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.

Sökord: Kulturstöd, stöd, arbetsstöd


Hur bokför jag fakturan för Bokio Prio-Support?

Har du tecknat Prio-Support hos oss har du mottagit en faktura på 1200 kr exkl moms. Detta kan bokföras med mallen "IT-tjänster inrikes".


Inköp av varor och tjänster utomlands som förbrukas i utlandet

Gör du inköp från utlandet så bokförs detta generellt med omvänd skatteskyldighet, läs mer här [Inköp av varor och tjänster från utlandet]. Har varan eller tjänsten däremot förbrukats i utlandet så gäller ej reglerna med omvänd skatteskyldighet. Inköpet ska då bokföras helt utan moms.

Vid inköp av biljetter till utlandet (flygbiljetter), samt biljetter och taxiresor som förbrukas utomlands finns bokföringsmallen "Biljetter utrikes".

För andra inköp i utlandet kan fortfarande använda bokföringsmallarna men måste då se till att redigera bort raden med moms. Har du till exempel gjort inköp av drivmedel i utlandet kan du använda mallen "Drivmedel". Fyll i summa i SEK (se på ditt bankkonto vilken summa SEK som dragits), datum då inköpet gjordes samt betalkonto, precis som vanligt.

I förhandsgranskningen av verifikatet klickar du på "Redigera verifikat".

Nu ska vi ta bort raden med ingående moms. Klicka på papperskor-ikonen. 

Summan på kostnadskontot (i detta fall konto 5611) måste nu justeras så att det stämmer med summan i kredit (i detta fall på konto 1930). Klicka i fältet för att redigera summan.

Så här kommer verifikatet se ut. Klicka på "Klar" och bokför verifikatet.


Bokföra inköp av dator

Om datorn kostar mer än ett halvt prisbasbelopp (< 22 750 SEK för år 2018) är grundregeln att den anses vara en inventarie och skall skrivas av under uppskattning om hur länge den skall användas, till exempel i 3-5 år. Om du däremot anser att du inte kommer använda den under flertalet år kan du ta hela kostnaden direkt. Du bokför inköpet med bokföringsmallen "Inköp Förbrukningsinventarie".

Ofta är datorer så pass dyra nu förtiden att de egentligen skulle kunna bokföras som en inventarie, dvs en tillgångs som skrivs av över tid (tänk dig en maskin). Däremot så värderar man även livslängden på en inventarie och därav uppskattar man ofta datorn ej som en inventarie (där hela beloppet av datorn inte bokförs direkt, utan delas upp på flera år) utan istället en förbrukningsinventarie där man bokför hela kostnaden direkt.


Bokföra sponsring

För att en affärshändelse skall kunna klassas som sponsring krävs det att man får en motpresentation av mottagaren, exempelvis om man sponsrar den lokala fotbollsklubben att man får matchbiljetter eller hyra deras lokaler utan avgift.
Om det inte finns någon motpresentation får man bokföra det såsom en icke avdragsgill kostnad och får inget avdrag för momsen. Är du osäker om det är motprestation eller inte, är det bäst att kontakta skatteverket och fråga dem om just er situation.

Här nedan ser ni hur man bokför sponsring och hur det bokförs om det är en icke avdragsgill kostnad:

Sponsring:

1000 kr
1930 kredit 1000
6993 debet 800
2640 debet 200

Icke avdragsgillt bidrag:
1000 kr
1930 kredit 1000
6992 debet 1000


Bokföra traktamente

Aktiebolag

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Vi rekommenderar att man lägger in det i samband med skapandet av löner. Om du inte lägger in det på den anställdes lön så får du i dagsläget bokföra det manuellt enligt nedan. 

Skattefria traktamenten i Sverige bokförs på 7321, Skattepliktiga inom Sverige 7322.
Skattefria traktamenten utomlands bokförs på 7323 och Skattepliktiga utomlands 7324.

Debet 7322 
Kredit 1930

Belopp för utlandstraktamente år 2017 finns att tillgå här. 2018 års värden för utlandstraktamente hittar du här.

Enskild firma

Är du enskild företagare betalar du inte ut lön till dig själv. I dagsläget finns följande konto att tillgå i den manuella bokföringen: 

Skattefria traktamenten i Sverige bokförs på 5843, Skattepliktiga inom Sverige 5844.
Skattefria traktamenten utomlands bokförs på 5845 och Skattepliktiga utomlands 5846.

Debet 5843
Kredit 1930

 

Observera!

Det är viktigt att hålla reda på vilket belopp som är avdragsgillt respektive icke avdragsgillt när man bokar traktamente för detta kan påverka din beskattning.


Bokföra IT-tjänster

Vid inköp av olika tjänster via nätet, så som programvaror, webbhotell och liknande inom Sverige kan man använda bokföringsmallen "IT-tjänster inrikes".

Är leverantören däremot från utlandet ska det inte bokföras med denna mall utan det räknas då istället som inköp av tjänst inom eller utanför EU. Använd bokföringsmallen "Inköp Tjänster inom EU" eller "Inköp Tjänster utanför EU" så ser systemet till att det blir rätt redovisat i momsrapporten. Läs mer här om [Inköp av varor och tjänster från utlandet].


Stödjer Bokio omvänd skattskyldighet?

Det vanliga är att den som säljer varor eller tjänster som tar ut moms vid försäljning och betalar in den till Skatteverket. Det finns dock undantag vid viss handel inom byggsektorn där detta inte tillämpas och då köparen istället är skyldig att betala in momsen. Detta kallas omvänd skattskyldighet.

Omvänd skattskyldighet är något som vi är medvetna om att vi saknar och vi jobbar på att fixa till en riktig fakturamall som tar hand om detta och även automatiskt löser bokföringen av det hela.

Så länge rekommenderar vi att man skapar faktura i Word eller löser det med textrader hos oss för att sedan göra bokningen manuellt med de justeringar som krävs.

När gäller omvänd skattskyldighet?

Hos Skatteverket kan du läsa när det är tillämpbart att använda omvänd skattskyldighet.

Du bokför försäljning med omvänd skattskyldighet manuellt så här:

Exempel försäljning 20 000 kr

Faktura metoden
1510 Debet 20 000
3231 Kredit 20 000

Kontantmetoden
1930 Debet 20 000
3231 Kredit 20 000


Vilka rapporter finns det stöd för i Bokio?

I Bokio finns följande rapporter:

 • Balansrapport
 • Resultatrapport
 • Momsrapport
 • Huvudbok
 • Leverantörer (Leverantörsreskontra)
 • Årsredovisning kan göras genom genom årsredovisning-online.

Kan jag ladda ned och skriva ut rapporter i Bokio?

Balansrapport, resultatrapport, huvudbok går att exportera som PDF i Bokio för att sedan kunna skriva ut från datorn. Klicka på "Hämta PDF" uppe i högra hörnet.

Momsrapporten går inte att exportera utan du måste manuellt föra över siffrorna när du redovisas hos Skatteverket. Läs mer här om hur momsrapporten fungerar.


Hur justerar jag period för rapporter?

Det går att välja egna datum-intervall för Balansrapport respektive Resultatrapport. Detta ställer du in i dropdown-menyn uppe till vänster. Klicka på "Egna datum".

Du kan välja exakta datum du vill visa genom att markera från första datum du vill visa till det sista.

I dropdown-menyn kan också välja direkt om det är en specifik månad du endast vill visa.

 

Sökord: Välja egna datum, egen period


Kan Bokio ta fram en periodisk sammanställning?

​Tyvärr kan vi i dagsläget inte bistå med en automatisk sammanställning. Det får du fylla i manuellt hos Skatteverket.


Balansrapporten stämmer inte

Vanligtvis ska balansrapporten uppdateras automatiskt. Dvs utgående balanser från år 1 blir automatiskt ingående balanser på år 2 osv. Ibland kan det hända att detta inte görs automatiskt men då hjälper vi dig gärna att justera detta!

Hör av dig till support@bokio.se så uppdaterar vi balanserna så att det stämmer.


Hur fungerar räkenskapsår?

I Bokio väljs automatiskt vilket räkenskapsår man bokför på beroende på det datum som verifikatet gäller. Du behöver alltså inte välja räkenskapsår någonstans när du bokför i Bokio.

Skapa nytt räkenskapsår

När nuvarande räkenskapsår i företaget är slut eller att man vill skapa upp tidigare räkenskapsår gör man det under Inställningar → Räkenskapsår. Har du tex bara 2018 i Bokio och vill skapa 2016 så måste du först lägga till räkenskapsår 2017. Därefter kan du skapa 2016 osv.

När det är dags att skapa nytt räkenskapsår säger Bokio till.

Det finns stöd för brutet och förlängt räkenskapsår.

Ändra räkenskapsår

Du kan ändra på dina räkenskapsår under Inställningar → Räkenskapsår. För varje räkenskapsår ställer man in vilken redovisningsmetod man vill använda: Kontantmetoden (kallas även för bokslutsmetoden) eller fakturametoden.

Se vad som bokförts för ett räkenskapsår

Under Bokfört i menyn kan man se allt som bokförts i företaget. För att se vad som bokförts på ett räkenskapsår väljer man det i rullistan År.

Välja räkenskapsår för bokförda verifikat i Bokio

 

Ta bort räkenskapsår

Det går tyvärr inte att radera ett räkenskapsår. Om man vill ha sin bokföring raderad är det allt eller inget som gäller. Har du tex råkat skapa ett tidigare räkenskapsår du ej planerar att bokföra på kan du antingen låta det ligga kvar eller justera datumen till ett framtida år.


Hur öppnar jag ett stängt räkenskapsår?

För att avsluta bokslutet väljer du att således även stänga året. I samma steg kan du sedan ångra och låsa upp året igen.

Om du mot förmodan inte lyckas låsa upp året (felmeddelande som ofta uppkommer om det är ett importerat räkenskapsår som är stängt) så får du gärna höra av dig till oss så hjälper vi dig.

support@bokio.se


Kan jag slå ihop två räkenskapsår?

Det går inte att direkt slå ihop två räkenskapsår. Vad man däremot kan göra är att ändra datumen på åren så att du exempelvis flyttar fram ett år för att sedan förlänga det tidigare.


I exemplet har vi först två räkenskapsår för 2016 respektive 2017 vilka båda är två hela kalenderår.

Om vi istället väljer att ha förlängt räkenskapsår det första året får vi gå in på båda åren och ändra på slutdatum för 2016 och startdatum för 2017.

Slutdatumet för 2017 är också justerat manuellt så att det även innefattar 2018 för att bilda ett helt kalenderår.

Observera att det kan bli fel om det ligger saker bokförda som hamnar på ett nytt år.


Vad behöver jag tänka på vid nytt räkenskapsår?

Om du har avslutat föregående år på rätt sätt så är det inte så mycket att tänka på när du skapar nytt räkenskapsår. Titta så att du väljer rätt redovisningsmetod (faktura- eller kontantmetoden) samt att utgående balanser på föregående år stämmer. Dessa förs automatiskt in som ingående balanser till nästa period. Skulle det av någon anledning inte stämma så får du gärna höra av dig till support@bokio.se så hjälper vi dig att uppdatera dem.

När det nya räkenskapsåret är skapat så är det dags att nollställa det egna kapitalet i Enskild firma samt bokföra omföring av föregående års resultat i Aktiebolag.


Radera räkenskapsår

I Bokio kan man radera framtida räkenskapsår (dvs 2019 och framåt om du har kalenderår). Detta gör du under Inställningar →  Räkenskapsår. Klicka på "Ta bort år".

Vill du rensa all bokföring på samtliga räkenskapsår får du gärna höra av dig till support@bokio.se så hjälper vi dig. Vi har nu även möjlighet att radera importerad bokföring för enstaka räkenskapsår. Detta om du har importerat en SE-fil (fungerar ej med SI-filer).


Varför ska jag ladda upp underlaget digitalt?

Om du laddar upp underlag digitalt så får du hjälp av Bokio att läsa ut datum och summa så att du ska få mindre att knappa in själv. Vi önskar även att vi kunde säga att du sedan fick slänga underlaget men där är vi tyvärr inte legalt. Du får dock lov att använda den digitala kopian som ersättning för din traditionella pärm och kan därför förvara originalen i en skokartong om de skulle efterfrågas vid en eventuell revision.


Skicka in kvitton och fakturor med e-post

Alla företag har möjligheten att skapa en faktura-/kvittoinkorg som tar emot fakturor och kvitton via e-post. E-post man skickar dit som har en bifogad fil hamnar i bokföringskön i Bokio för att sedan enkelt kunna bokföras.

Steg 1: Skapa adress till Kvittoinkorg

Under Inställningar → Kvittoinkorg kan man skapa sin inkorg och ge den ett namn, tex dittforetagsnamn@app.bokio.se. Max-storleken på meddelandet med bifogande filer är på 4Mb.

Skapa kvittoinkorg i Bokio under Inställningar

Steg 2: Lägg till tillåtna avsändare

För att kunna skicka in till bolagets kvittoinkorg måste man lägga till e-postadressen som tillåten avsändare. Här kan du lägga till både din egen och leverantörers e-postadress.

Efter det är det bara att skicka eller vidarebefordra in sina kvitton och fakturor som PDF-filer till vald e-postadress, de kommer då hamna i bokföringskön för att senare kunna bokföras. F.n. fungerar det bara att skicka in bifogade filer som PDF.

Skicka faktura eller kvitto till Bokio med -epost


Kan jag maila in underlag direkt från scannern?

Tyvärr fungerar inte scannerns e-postadress som tillåten avsändare i dagsläget. Du får i så fall först maila underlaget till din egen e-postadress och sedan vidarebefordra mailet till kvittoinkorgen i Bokio.

Sökord: Kvitto, faktura, skrivare


Hur laddar jag upp papperskvitton och fakturor i Bokio?

Från knappen "Ladda upp" kan du när som helst ladda upp kvitto, faktura eller annat underlag för bokföringen. Därefter väljer vilken kategori underlaget gäller:

Mitt underlag går inte att ladda upp?

Går det inte att importera underlaget i Bokio kan det bero på lite olika saker. Här är några vanligt förekommande fel:

 • Filen är för stor - Vi har en maxgräns på 4MB
 • Filnamnet innehåller konstiga tecken

Skulle du fortfarande ha problem att få in underlaget i Bokio får du gärna höra av dig till support@bokio.se och bifoga underlaget så hjälper vi dig.

 

Sökord: Kan inte importera, kan inte ladda upp kvitto


Kan jag lägga till egna konton?

Nej. Just nu kan du inte lägga in egna konton och den stora anledningen till detta är att vi jobbar stenhårt för att automatisera hela bokföringsprocessen. För att lyckas med automatisering krävs det att vi standardiserar så mycket som vi bara kan och då ryker tyvärr möjligheten till egna konton just nu. Får vi till en bra lösning kommer vi givetvis att erbjuda detta också.

Skulle du mot förmodan ha konton som inte finns tillagda i kontoplanen så kan du skapa dessa under Inställningar → Kontoplan. Observera att det enbart gäller konton som du tidigare har kunnat använda i Bokio men som inte är med i BAS 2015.

Tanken har alltid varit att man inte ska kunna lägga till konton men förut kunde man lyckas göra det ändå. Du kan alltså inte lägga till nya konton.

När kontona är tillagda behöver de också mappas för att momsrapporten ska hantera dessa korrekt. Klicka på "Mappa konton". Läs mer här om vad det innebär att mappa konton.


Hur fungerar kontoplanen i Bokio?

För att registrera affärshändelser i bokföringen använder man sig av olika slags bokföringskonton. Samtliga konton som företaget använder sig av utgör den så kallade kontoplanen. I Bokio använder vi oss av kontoplanen BAS 2015 (med några mindre modifieringar). Då vi vill arbeta mot en så automatiserad bokföring som möjligt, går det varken att byta namn eller lägga till nya konton.

Bokför du manuellt kan du söka på både namn och kontonummer för att se de konton som finns att använda. Du hittar nu även hela kontoplanen inne på Inställningar → Kontoplan. När du använder vår smarta bokföring behöver du inte fundera på vilket slags konto du ska använda dig utav. Däremot får du alltid en förhandsgranskning på hur verifikatet kommer se ut och således även kontona.

 

Kan man ändra på kontoplanen?

Nej, det går inte att ändra på kontoplanen och lägga till egna konton (eller byta namn på dem). Detta för att vi vill hjälpa företagen så mycket som möjligt i sin bokföring. Om alla har samma kontoplan så är det mycket enklare att med hjälp av datorns hjälp göra en automatiserad bokföring.

 

Egna konton vid import av tidigare bokföring

När importerar tidigare bokföring så lägger vi in de konton som finns i det importerade företagets bokföring till Bokio. 

Skulle du mot förmodan ha konton som inte finns tillagda i kontoplanen så kan du skapa dessa under Inställningar → Kontoplan. Observera att det enbart gäller konton som du tidigare har kunnat använda i Bokio men som inte är med i BAS 2015.

Tanken har alltid varit att man inte ska kunna lägga till konton men förut kunde man lyckas göra det ändå. Du kan alltså inte lägga till nya konton.

När kontona är tillagda behöver de också mappas för att momsrapporten ska hantera dessa korrekt. Klicka på "Mappa konton". Läs mer här om vad det innebär att mappa konton.

 

Sökord: Konto, bokföringskonto


Stödjer Bokio valutakonton?

Vi har än så länge inget fullt stöd för valutakonton då vi idag enbart bokför i SEK.


Företagskonto eller privatkonto?

Vad är egentligen skillnaden mellan att bokföra på ett företagskonto respektive privatkonto?

Vi rekommenderar att man på något sätt ser till att ha olika bankkonton för att kunna hålla isär företagets kostnader och intäkter med ens privata. Om man inte skulle inneha något fysiskt företagskonto, utan enbart ett privat, men ändå bokföra kostnader på 1930 så kommer saldot på bokföringskontot aldrig kunna stämmas av med bankkontots faktiska saldo, vilket kan bli lite problematiskt.

Privatkontot använder du sedan vid bokföring av egna uttag, utlägg eller liknande.


Betalkonto i Enskild firma

I enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Däremot bör man ha ett bankkonto som endast används i verksamheten. Om man har ett konto som används endast för verksamheten så blir det korrekt att bokföra mot 1930 även om bankkontot inte är registrerat som företagskonto hos banken. Om man istället betalar något för företaget från sitt privata konto, dvs ett konto där man även har privata transaktioner så får man bokföra detta som en egen insättning, på konto 2018.

Vi rekommenderar att man på något sätt försöker separera ens privata och företagets pengar då det annars blir svårt att synka bokföringen med bankkontot (eftersom det aldrig kommer stämma överens). Det man kan göra är att till exempel ha ett sparkonto som är kopplat till ens privata bankkonto men där man ser till att bara ha företagets pengar. Då kan man använda konto 1930 i bokföringen.

 

Jag har använt fel betalkonto i bokföringen?

Är det så att du till exempel har bokfört på konto 1930 men att du faktiskt inte har ett separat konto för verksamheten så måste du se till att göra om och bokföra på 2018 istället. Annars kommer det se missvisande ut i din bokföring.


Ta bort och redigera verifikat

Den här guiden visar beta versionen från sidan Bokfört. Du kan aktivera denna under Inställningar → Beta-funktioner.

 

Tumregeln när det gäller bokföring är att man inte får radera enskilda verifikat.

Enligt de senaste rönen är det ok att ha senaste verifikatet som preliminärt. I Bokio kan du därför helt ta bort ett verifikat inom 30 dagar om det är bokfört av dig och det är det senast bokförda verifikatet. Detta gör man genom att klicka "Ta bort" på verifikatet på sidan Bokfört.

Om verifikatet är det senast bokförda verifikatet av dig så kommer här finnas ett val att ta bort det helt och hållet. Klicka i detta om du önskar ta bort verifikatet. Om du inte väljer detta kommer verifikatet istället annulleras.

Om det finns uppladdat underlag på verifikatet kommer detta hamna under Att göra när verifikatet raderas. Vill man ta bort underlaget helt får man sedan klicka fram det i Att göra och sedan klicka på ta bort uppe i högra hörnet.

Kan inte verifikatet raderas helt kommer det istället annulleras genom att det skapas ett "annulleringsverifikat". Om du klickar på "Ta bort" visar vi dig en förklaring på vad som faktiskt händer. Detta tar då helt ut det första verifikatet men lämnar historiken fullständig och är därför bättre ur ett legalt perspektiv.

Redigera verifikat

Om du istället klickar på "Redigera" får du möjlighet att fylla i hur du vill att verifikatet ska se ut.

Om du vill se det gamla verifikatet härifrån kan du klicka på "V31" i titeln. När du är klar med dina ändringar och klickar på "Fortsätt" får du en förhandsvisning av de verifikat som kommer att genereras.

Även om det ser ut som om du redigerar verifikatet kommer vi se till att din historik blir korrekt genom att vi behåller originalet + vänder ut detta. V31 kommer i detta fall annulleras genom V35 och sedan kommer det nya verifikatet bli V36. Fanns det uppladdat underlag på det ursprungliga verifikatet så kommer detta komma med på det nya redigerade.

I bokföringslistan kommer vi att gömma dessa "inaktiva" verifikat men du kan visa dem genom att klicka i att "Visa inaktiva".

 

Observera!

Har du importerat bokföring så går det ej att radera senaste verifikatet även fall det ligger inom 30 dagar. Du får i detta fall skapa "annulleringsverifikat" direkt.

 

Sökord: Gjort fel, ångra, ta bort, redigera, annullera


Hur rensar jag min bokföring?

Vill du rensa all din bokföring (tex om du råkat importera dubbelt, haft ett testbolag eller bara vill börja om från början) gör du detta enklast genom att starta ett helt nytt bolag. Klicka på företagsnamnet längst upp till vänster och välj sedan Skapa nytt företag.

Ifylld information, fakturor, kunder, artiklar osv följer dock inte med så detta får man komma ihåg att föra över manuellt om så önskas.

Vill du radera ett bolag tar du samma väg som när du skapar ett nytt och klickar på papperskorg-ikonen på det du vill ta bort.

Observera!

Detta gäller även för verifikationernas underlag. Om man vill ladda upp dessa igen får man först exportera dem under Inställningar → Exportera kvitton och sedan ladda upp var och ett på respektive verifikat.

Sökord: Radera bokföring, börja om, starta om, ta bort


Hur raderar jag en annullering?

Är annulleringen den senast skapade i verifikationsserien så går det bra att under redigera-ikonen direkt välja att radera annulleringsverifikatet.

Om det däremot inte är det senast skapade verifikatet får man genom att klicka på Ändra, välja att istället annullera annulleringen. Då blir resultatet detsamma som utgångsläget.


Sökord: Ångra annullering, ta bort annullering

 


Kan jag byta eller ta bort underlag?

Om du öppnar underlaget så hittar du en knapp högst upp "+ Lägg till sida". Det går tyvärr inte att radera ett uppladdat underlag. Däremot kan du lägga till och ladda upp fler om de är i bildformat, alltså inte PDF. Det går bra att ha flera underlag så länge ett av dem är rätt. Har du en PDF du gärna vill lägga till går det tex att lösa genom att konvertera PDFen till en bildfil på datorn.

 

Sökord: Radera kvitto, faktura


Lägg till underlag på ett bokfört verifikat

Vill du ladda upp ett kvitto/faktura eller annat underlag på ett redan bokfört verifikat så gör du detta i verifikatlistan som du hittar under "Bokfört". Klicka på verifikatet och sedan "Ladda upp underlag".