Hur hanteras Swish i bokföringen?

Betalningsbekräftelsen, dvs underlaget mottagaren får vid genomförd betalning i Swish, går ej under benämningen kvitto. Därmed är bekräftelsen inte heller tillräcklig som bokföringsunderlag. En Swish-betalning är en form av elektronisk betalning, vilket i jämförelse med en kontant betalning, inte behöver bokföras direkt eller senast dagen efter. Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda dagsavslutet från kassaregistret som underlag och klumpa ihop en dags transaktioner i en verifikation. Viktigt är då att kassaregistret tydligt visar vad för betalningsmedel som använts.

Om du inte innehar ett kassaregister kan man upprätta kontantfakturor som ska innehålla all nödvändig information för att kunna ligga som underlag för betalningen. Där ska det framgå att Swish används som betalmedel. Swish-kontot bör sedan vara kopplat till företagskontot och du kan då bokföra betalningen till just företagskontot (193*).

Skapa ny kontantfaktura

Swish och Bokio Företagskonto

Du kan ansluta Swish Företag direkt till Bokio om du använder Bokio Företagskonto. Detta ger dig ett unikt Swish-nummer som är kopplat till ditt företagskonto vilket innebär att dina Swish-betalningar kommer landa direkt in i din bokföring. Samtliga av dina Swish-transaktioner hanteras lättast genom Transaktioner att bokföra som du når genom din Att göra-sida eller under Bank i vänstermenyn.

Om du skapar en kontantfaktura i Bokio för din försäljning (enskilda köp, ej dagskassa) kan du enkelt matcha Swish-transaktionen mot kontantfakturan. Detta förutsätter att du registrerat rätt belopp och betaldatum när du skapat fakturan. Har du skapat kvitto i ett externt system lägger du enklast till underlaget direkt på transaktionen genom att klicka på +-tecknet på transaktionsraden. Här kan du välja att ladda upp underlag antingen från din enhet eller från de underlag du redan laddat upp i Bokio och som återfinns under Uppladdat.

Om du har flera Swish-transaktioner från samma dag kan du bokföra dessa som dagskassa. Observera att dagskassan bokförs mot det företagskonto som du tagit emot Swish-betalningarna. 

Läs mer om hur Swish Företag fungerar i Bokio här