Ta bort importerad bokföring

Om du upptäcker att något är fel i din importerade bokföring, kan du välja att ta bort den importerade SIE-filen från Bokio.

Du hittar samtliga importerade SIE-filer genom Inställningar under rubriken Bokföring → Ta bort importerade verifikat. Här kan du välja en SIE-fil för ett specifikt räkenskapsår.

Du kan ta bort importerad bokföring genom Inställningar

När du väljer Ta bort försvinner samtliga verifikat som importerats genom SIE-filen från din bokföring. Om importen innehåller ingående balanser försvinner även dessa från dina inställningar i Bokio.  

Klicka på Ta bort för att radera SI/SE-filen på givet räkenskapsår

Justeringar eller omnumrering i bokföringen

Om du gjort justeringar i den importerade bokföringen väl inne i Bokio, har det skapats annulleringsverifikat som behöver tas bort innan du kan ångra importen av SIE-filen. Det kan även krävas en omnumrering av dina verifikat efter att du tar bort en SIE-fil. 

Ta då gärna kontakt med Bokios support för assistans om hur du går vidare. 

Läs mer