Beräknat resultat i balansrapporten

I balansrapporten under "Eget kapital" hittar du raden "Beräknat resultat". Till skillnad från resterande rader i balansrapporten så är den här inte kopplad till något speciellt bokföringskonto. Den här raden är enbart en beräkning på skillnaden mellan Tillgångar och Skulder & Eget kapital. Eftersom den raden är inräknad under skulder & eget kapital innebär detta alltså att balansrapporten alltid kommer balansera. Utan denna rad så kommer de alltså inte göra det såvida inte det balanserade resultatet är lika med noll.

I nedan exempel är det balanserade resultatet lika med 416 712. Vi kan se att Tillgångar balanserar med Skulder & Eget kapital både i den Ingående balansen, Resultatspalten (dvs värdena på balanskontona under den valda perioden) samt den Utgående balansen.

Balansrapport Se Beräknat Resultat

Såhär ser balansrapporten ut när du exporterar den från Bokio. Det beräknade resultat läggs på -0001, ett icke existerande konto. Där ligger det eftersom summan ännu inte har blivit bokförd och därav inte har något giltigt konto att kopplas till.

Exporterad Balansrapport se beräknat resultat

När man sedan har gjort bokslut och bokfört årets resultat så ska det beräknade resultatet vara lika med noll. Dvs resultatet är bokfört och då finns inget beräknat resultat. Det är därmed noll. Tillgångar är här alltså lika stort som Skulder & Eget kapital.

Balansrapport Se beräknat resultat

Läs mer