Beräknat resultat i balansrapporten

I balansrapporten under "Eget kapital" hittar du raden "Beräknat resultat". Till skillnad från resterande rader i balansrapporten så är den här inte kopplad till något speciellt bokföringskonto. Den här raden är enbart en beräkning på skillnaden mellan Tillgångar och Skulder & Eget kapital. Eftersom den raden är inräknad under skulder & eget kapital innebär detta alltså att balansrapporten alltid kommer balansera. Utan denna rad så kommer de alltså inte göra det såvida inte det balanserade resultatet är lika med noll.

I nedan exempel är det balanserade resultatet lika med 13 653. Vi kan se att Tillgångar balanserar med Skulder & Eget kapital både i den ingående balansen, resultatspalten (dvs värdena på balanskontona under den valda perioden) samt den utgående balansen.

Om vi skulle exportera balansrapporten så finns inte raden för balanserat resultat med. Vi ser att skillnaden mellan Summa tillgångar och Skulder & Eget kapital både i spalten för "Period" och "Utgående balans", diffar med just 13 653.

På bilden nedan ser vi att det beräknade resultatet är lika med noll. När man har gjort bokslut och bokfört årets resultat så är det detta resultatet vi vill ha. Dvs resultatet är bokfört och då finns inget beräknat resultat. Det är därmed noll. Tillgångar är här alltså lika stort som Skulder & Eget kapital.

Läs mer