Stämma av bokföring mot skattekonto

Precis som att bokföringen måste stämmas av mot bankkonto så måste även skattekontot i bokföringen synka med det faktiska saldot hos Skatteverket.

Aktiebolag

Driver du aktiebolag behöver du inte bokföra händelser på skattekontot manuellt! Nu kan du spara tid och minska risken för fel genom att hämta transaktioner från ditt skattekonto direkt till Bokio. Läs mer om Bokios smarta skattekontosynk här.

I aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens med det faktiska saldot på skattekontot hos Skatteverket.

 1. Kontrollera att ingående värde på 1630 för räkenskapsåret stämmer överens med ingående saldo på skattekontot.
 2. Har du många händelser på skattekontot kan det vara bra att checka av månad för månad och även där synka in- och utgående saldo.
 3. Saknas en händelse får du se till att bokföra detta.
 4. Kontrollera att utgående saldo för året stämmer överens med saldot på skattekontot. 

Händelser på skattekontot kan till exempel vara:

 • In och utbetalning av moms
 • Arbetsgivardeklaration
 • Preliminärskatt
 • Punktskatt
 • Beslut om årlig skatt (slutskatt)
 • Ekonomiska stöd från andra myndigheter
 • Intäkts och kostnadsräntor
 • Omprövning av tidigare deklarationer (tex rättelse av momsrapport)  

Det är inte säkert att varje in- och utbetalning är bokförd på skattekontot i bokföringen men då får man istället kontrollera det totala saldot. Om du har satt in pengar på skattekontot för att kunna betala av exempelvis en momsskuld så ska du först bokföra transaktionen med bokföringsmallen Insättning till skattekonto. När Skatteverket sedan har dragit pengarna (momsskulden) från ditt skattekonto bokför du denna transaktion med mallen Moms dragen från skattekonto. Läs mer här om hur du bokför in- och utbetalning av moms.

Läs mer om skattekonto hos Skatteverket.

Enskild firma

På ditt skattekonto hos Skatteverket bokförs alla skatter och avgifter som omfattas av skattelagstiftningen. För dig som är enskild näringsidkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter.

Detta innebär att du inte kan checka av på samma sätt som när du har ett aktiebolag. Det du får kontrollera är istället att de transaktioner som hör till bolaget, faktiskt finns med i bokföringen.  

Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

 • Preliminärskatt för anställda
 • Arbetsgivaravgifter för anställda
 • Särskild löneskatt för anställdas pensionskostnader
 • Moms
 • Fastighetsskatt och fastighetsavgift för näringsfastigheter.

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egenavgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012. Det går bra att använda bokföringsmallen Preliminärskatt Enskild firma (gäller även Handelsbolag) där konto 2012 debiteras. Som betalkonto väljer du det 19-konto som belastas (t ex konto 1930). Se till att justera titeln på verifikatet så att det stämmer med vad som har betalats.

Läs mer