Kan jag bokföra tidigare räkenskapsår?

Absolut. Räkenskapsår nås under Inställningar och här kan man skapa både tidigare och framtida år (man kan dock inte bokföra för ett datum i framtiden). Du kan endast skapa intilliggande år till de räkenskapsår du har i Bokio, så för att skapa flera år tillbaka i tiden får man välja ett i taget.

Det går att antingen importera tidigare bokföring (SIE-fil) om man innehar det, eller bokföra manuellt.

Skapa tidigare räkenskapsår

När du skapat räkenskapsåret är det bara att börja bokföra.

Läs mer