Går det att föra en projektbaserad bokföring med kostnadsställen?

Det går idag inte att bokföra under projekt eller använda sig utav kostnadsställen i Bokio. Vi har heller inget stöd för resultatenheter i dagsläget. Om man vill definiera ett kostnadsställe på faktura går det att lösa genom textrader.

Läs mer