Bokföra hyra av bil utomlands

Hyr du bil i utlandet så kan du bokföra detta med våra bokföringsmall "Hyrbil inrikes" men i förhandsgranskningsläget redigera bort raden med moms. Detta för att tjänsten har förbrukats i utlandet. Läs mer om inköp av varor och tjänster som förbrukas i utlandet.

Sökord: Hyrbil