Bokföra hyra av bil utomlands

Vissa funktioner kräver en betalplan

Hyr du bil i utlandet så kan du bokföra detta med våra bokföringsmall Hyrbil inrikes men i granska-läget redigera bort raden med moms. Detta för att tjänsten har förbrukats i utlandet.

Läs mer