Hur registrerar jag eget kapital?

För att föra in Eget kapital i den ingående balansen så fyller du manuellt in detta under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser.

Enskild firma

1930:Summan
2010:-Summan

För att bokföra tillskott i det egna kapitalet väljer du Bokföra utan kvitto och sökord “Egen insättning” i den moderna bokföringen så hittar du en mall för detta. Du bör då ha satt in Eget kapital som betalkonto under Inställningar och välja detta som motkonto för händelsen.

Aktiebolag

1930: Summan
2081: - Summan

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten