Hur registrerar jag eget kapital?

För att föra in Eget kapital i den ingående balansen så fyller du manuellt in detta under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser. Har du ett tidigare räkenskapsår som du inte importerar i Bokio måste du tänka på att få med samtliga ingående balanser. Lättast är att titta på tidigare års balansrapport och sätta ingående balanser utifrån den.

Enskild firma

Alla konton som börjar på siffran 2 avser Eget kapital och skulder. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och kan i bolag ses som en skuld till ägarna. Ska du registrera eget kapital som finns på företagskontot (1930) så ser det ut så här under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser.

För att bokföra tillskott i det egna kapitalet väljer du Bokföra utan kvitto och sökord “Egen insättning” i den moderna bokföringen så hittar du en mall för detta. Du bör då ha satt in Eget kapital (bokföringskonto 2010) som betalkonto under Inställningar och välja detta som motkonto för händelsen.

Aktiebolag

När ett aktiebolag ska startas tillskjuter aktiebolagets ägare aktiekapital till bolaget. I utbyte mot aktiekapitalet får ägarna aktier för innehavet i bolaget. Det lägsta tillåtna aktiekapitalet är 25.000 kronor för privata aktiebolag vilket oftast tillskjuts i kontanter via banken.

Om du har ett befintligt bolag där du förvärvar bolaget ska du se till att det finns ett aktiekapital. Detta hittar du under konto 2081. Importerar du bokföring så ska detta automatiskt finnas med som ingående balanser i räkenskapsåret du börjar bokföra på i Bokio.

Importerar du inte tidigare bokföring så måste du se till att föra in ingående balanser manuellt. Det gör du under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser. Där anger du följande värden förutsatt att pengarna är på ditt företagskonto. Samtliga konton i klass 1 och 2 (balanskonton) som ligger som utgående balans från föregående räkenskapsår ska vara med i ingående balanser. Klicka sedan "Spara".

Läs mer