Bokför leverantörsfaktura: Fakturametoden

 

Steg 1: Ladda upp underlag

På knappen Ladda upp kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. Du kan välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. I båda fall kommer du hitta det uppladdade materialet på sidan Att göra.

Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till fakturan vid senare tillfälle.

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

  • Kvitto eller utgift
  • Inkomst 
  • Leverantörsfaktura
  • Annat

Vid inköp då betalning inte sker omgående utan du erhåller en faktura. Vid fakturametoden kommer inköpet bokföras som en leverantörsskuld. För kontantmetoden kommer bokningen bli preliminär.

Välj Leverantörsfaktura.

Spara och fortsätt senare innebär att underlaget hamnar på Att göra-sidan och nästa gång du öppnar det för att bokföra kommer systemet ihåg vilken kategori du valt och når då automatiskt nästa steg.

Vill du bokföra underlaget nu direkt, alternativt börja med att spara underlaget på leverantören, klicka på Fortsätt.  

Steg 3: Avläsning av underlag och fyll i uppgifter

Systemet läser in och tolkar fakturans uppgifter. Det är viktigt att noga gå igenom och se att samtliga uppgifter som datum och summa stämmer. Har systemet läst av fel eller inte lyckats hitta informationen får man fylla i det manuellt.

Välj vilken leverantör fakturan ska sparas på. Du kan här också direkt skapa en ny leverantör. Klicka på Lägg till leverantör. Läs mer om hur du lägger till en leverantör.

Välj fakturadatum och förfallodatum

Systemet läser av faktura- och förfallodatum på underlaget. Lyckas det inte hitta eller läser av fel får du manuellt justera detta. Fakturadatum är det datum då fakturan är utställd. I avtal med leverantören sätts en betalningstid (kredittid). Sista dagen i den här perioden är förfallodagen, dvs då pengarna ska ha mottagits av leverantören.

När du klickar på Fortsätt kommer underlaget att sparas på leverantören i fråga. Du hittar den då inne på Leverantörer eller Räkningar. Om du vill kan du vänta till senare med att bokföra fakturan, eller så går du vidare och gör det direkt.

Har fel uppgifter registrerats i detta steg så måste leverantörsfakturan raderas och därefter laddas upp på nytt.

Steg 4: Välj rätt bokföringsmall

Vår moderna bokföring med färdiga bokföringsmallar finns att hitta under Smart (skriv och sök) och Kategorier och det är här du hittar samtliga bokföringsmallar under den kategori du valt (i detta fall mallar för utgifter). Föredrar du att själv fylla i konton i debet och kredit kan du gå in på Manuell.

Högst upp på sidan finns även en progress bar där du kan se hur lång du har kommit i bokföringsprocessen.

Skriv in ett sökord och systemet kommer leta efter passande bokföringsmall. Klicka på mallen och du går automatiskt vidare till nästa steg.

Steg 5: Förhandsgranska uppgifter leverantörsfaktura

Fälten som är låsta är de uppgifter som nu finns sparade på leverantörsfakturan. Dvs leverantör, fakturadatum och förfallodatum.

Välj flera bokföringsmallar

Innehåller ett kvitto eller faktura olika slags varor eller tjänster med kanske olika momssatser så kan du välja flera bokföringsmallar för att få med det på ett och samma verifikat. Klicka på Lägg till kategori. Läs vår guide om hur du väljer flera bokföringsmallar för ett underlag.

Betalkonto

Då fakturametoden används kommer verifikatet att bokföras på fakturadatum. Det är alltså inte förrän du går in på leverantörsfakturan under Räkningar och prickar av den som betald som bokföring sker. Där väljer du även vilket konto som använts vid betalning.

Välj titel

Här skriver du in den titel du vill att verifikatet ska ha.

Tänk på att ovan inställningar inte går att justera efter att verifikatet är är sparat. Om man har gjort fel så får man antingen radera eller annullera verifikatet och därefter göra om.

Steg 6: Förhandsgranska och justera

Näst sista steget är en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer se ut. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera verifikatet manuellt genom att klicka på Redigera verifikat.

Genom att klicka på Fortsätt så bokförs inköpet som en leverantörsskuld på konto 2440 (Leverantörsskulder). 

Steg 7: Klar

Klart, verifikatet är bokfört. Nu kan du välja att antingen bokföra nästa verifikat som ligger i Att göra eller klicka på Klar om du känner dig nöjd.

Läs mer