Hur bokförs fackavgift?

Fackavgift är en medlemsavgift i en fackförening som syftar till att finansiera fackföreningens verksamhet och bistå sina medlemmar med hjälp.

Aktiebolag

Fackavgift ses som en föreningsavgift, en kostnad som är icke avdragsgill för företaget. Den ska bokföras manuellt genom att debitera på konto 2794 (Fackföreningsavgifter) och sedan vid skapandet av löner ska den anställdes lön justeras med samma summa genom att lägga till ett Nettolöneavdrag (nettolönejustering) med kommentar “Fackföreningsavgift”.

nettolonesjustering

Enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag

Fackföreningsavgifter som avser delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag är icke avdragsgilla som kostnader i en näringsverksamhet. Vid betalning ska denna redovisas som ett uttag på konto 2013 för att undvika förmånsbeskattning. Använd bokföringsmallen Eget uttag.

Läs mer