Hur fungerar kontoplanen i Bokio?

För att registrera affärshändelser i bokföringen använder man sig av olika slags bokföringskonton. Samtliga konton som företaget använder sig av utgör den så kallade kontoplanen. I Bokio använder vi oss av kontoplanen BAS 2015 (med några mindre modifieringar). 

Bokför du manuellt kan du söka på både namn och kontonummer för att se de konton som finns att använda. Du hittar nu även hela kontoplanen inne på Inställningar → Kontoplan. När du använder vår smarta bokföring behöver du inte fundera på vilket slags konto du ska använda dig utav. Däremot får du alltid en förhandsgranskning på hur verifikatet kommer se ut och således även kontona.

Kan jag lägga till egna konton?

Ja det kan du! Det finns vissa begränsningar kring vilka konto du kan lägga till och du måste koppla ditt egna konto mot något konto som finns i basplanen. Vi använder det kopplade kontot för avgöra var det du har bokfört ska hamna i olika rapporter. 

För att komma åt att lägga till egna konton så går du till Inställningar → Kontoplan. Just nu kan du bara bokföra på dessa konton när du bokför manuellt eller om du väljer att korrigera ett verifikat innan du sparar det via mallarna. 

Läs mer om hur du lägger till egna konton i Bokio.

Egna konton vid import av tidigare bokföring

När du importerar tidigare bokföring så lägger vi in de konton som finns i det importerade företagets bokföring till Bokio. 

Skulle du mot förmodan ha konton som inte finns tillagda i kontoplanen så kan du koppla dessa under Inställningar → Kontoplan. Observera att det enbart gäller konton som du tidigare har kunnat använda i Bokio men som inte är med i BAS 2015.

För att kontona ska kopplas till kontoplanen i Bokio klickar du på de tre prickarna till höger och Koppla konton. 

Koppla konton

Där anger du vilket konto i kontoplanen som de tillagda kontona ska kopplas till. Detta är för att momsrapporten ska bli korrekt. Mer information om hur man kopplar tillagda konton i Bokio kan du läsa Här

Koppla till konto

Läs mer