Hur fungerar kontoplanen i Bokio?

Bokio använder sig av kontoplanen Bas 15 med några mindre modifieringar. Här kan du ladda ner BAS 2015 Kontotabell.

I den manuella bokföringen går det att söka på både text och delar av ett kontonummer för att kunna se de konton som finns med i kontoplanen.

Kan man ändra på kontoplanen?

Nej, det går inte att ändra på kontoplanen och lägga till egna konton (eller byta namn på dem). Detta för att vi vill hjälpa företagen så mycket som möjligt i sin bokföring. Om alla har samma kontoplan så är det mycket enklare att med hjälp av datorns hjälp göra en automatiserad bokföring.

Egna konton vid import av tidigare bokföring

När importerar tidigare bokföring så lägger vi in de konton som finns i det importerade företagets bokföring till Bokio.

Sökord: Konto, bokföringskonto

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten