Hur bokför jag stöd eller bidrag från ALMI?

Detta kan du bokföra manuellt på konto 2979 - Övriga förutbetalda intäkter. Får du det inbetalt på ditt företagskonto ser det ut så här:

Konto 2979 Kredit
Konto 1930 Debet

Läs mer