Hur bokför jag stöd eller bidrag från ALMI?

Om du får ett bidrag från ALMI för olika projekt så ska det redovisas enligt 2 steg enligt nedan.

Steg 1 - När du erhåller en betalning från ALMI

Detta kan du bokföra manuellt på konto 2979 - Övriga förutbetalda intäkter. Detta konto används för att du ska ej redovisa intäkten förrän delar av projektet är färdigt.

Konto 2979 (Övriga förutbetalda intäkter) Kredit
Konto 19XX* Debet

Steg 2 - Bokföra intäkt från ALMI

Detta sker normalt sett vid bokslutet, där man tex har slutfört delar av projektet som du har sökt stöd för, ska den delen som anses slutförd bokföras som en intäkt.

Konto 2979 (Övriga förutbetalda intäkter) Debet
Konto 3985 (Erhållna statliga bidrag) Kredit

*Välj det konto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer