Hur bokför jag anläggningstillgångar?

För att bokföra och hantera dina tillgångar (av olika slag) kan du ta hjälp av Bokios färdiga bokföringsmallar och anläggningsregister. Du hittar anläggningsregistret på sidan Tillgångar under Bokföring och Bokslut i vänstermenyn. Här kan du också registrera tillgångar som du haft sen tidigare men som fortfarande är aktiva. Läs mer om Bokios anläggningsregister här.

När du väljer bokföringsmallen som är anpassad för att registrera tillgångar får du fylla i tillgångens summa och vilket land du köpt ifrån. Om inköpspriset överstiger ett halvt prisbasbelopp (exkl. moms) visas en ruta där du får möjlighet att bokföra inköpet som tillgång. Här kan du även specificera vilken typ av tillgång du köpt. Detta påverkar vilket bokföringskonto (10XX-11XX) som tillgången kommer att bokföras på. Skulle totalsumman av inköpet däremot understiga ett halvt prisbasbelopp (exkl. moms) kommer alltså rutan om tillgång inte upp och inköpet kan ej bokföras som en tillgång.

Så här går du tillväga för att bokföra och registrera dina anläggningstillgångar i Bokio:

1. Bokför tillgången

Sök och välj mallen Inköp Anläggningstillgång 25% moms.

Välj bokföringsmallen Inköp Anläggningstillgång 25% moms

Fyll i summan (använder du Bokio Företagskonto eller automatisk bankkoppling och bokför från transaktionen så är detta redan förifyllt) och välj om tillgången är köpt i eller utanför Sverige. I och med att summan i fallet överstiger ett halvt prisbasbelopp får vi nu upp alternativet att bokföra inköpet som en tillgång.

Välj att bokföra som tillgång

När du markerat rutan får du upp olika typer av tillgångar och du får nu välja vilken typ din tillgång är. Några exempel är maskiner, inventarier och verktyg, personbilar, patent och licenser.

Välj typ av tillgång

Kontrollera resterande uppgifter såsom betaldatum, konto och välj om du vill ändra titeln på verifikatet. När du trycker på Nästa får du se en förhandsgranskning på hur verifikatet kommer se ut och när du kontrollerat kan du klicka på Bokför.

Granska verifikatet av tillgången

2. Registrera tillgången

För att köpet ska registreras som en tillgång och läggas till i anläggningsregistret måste du fylla i och spara tillgångsdetaljer. Skulle du missa att göra det här så finns även möjlighet att på sidan Bokfört registrera en tillgång från ett redan bokfört verifikat.

Registrera tillgång

Ge din tillgång ett namn som beskriver den i detalj och som gör det enkelt för dig att identifiera senare. Det kan t.ex. Vara datormodell, bilmodell inkl. Registreringsnummer osv. Därefter ska du välja tillgångens livslängd. Livstiden för en tillgång är den tid den anses vara användbar i ditt företag. Rekommenderad livslängd beror på tillgångstyp. Läs mer om riktlinjer för tillgångars livslängd här.

Avskrivningsperioden sker årligen, sista dagen på ditt räkenskapsår. Detta behöver du själv gå in och göra i samband med bokslut och hanteras enkelt med ett knapptryck i anläggningsregistret. Läs mer om avskrivningar i samband med bokslut här.

Välj livslängd för tillgång

För tillfället stödjer vi endast linjär avskrivning (om annan avskrivningsmetod önskas måste du bokföra detta manuellt) och du kan alltså inte göra någon ändring av det här.

Linjär avskrivning av tillgång

Klicka på Spara detaljer för att registrera tillgången. Klar!

Tillgångsdetaljerna har sparats

Du hittar nu tillgången registrerad i ditt anläggningsregister.

Gå till tillgången i anläggningsregistret

Om du klickar på den ser du tillgångsdetaljerna som är registrerade och att det ännu inte går att göra någon avskrivning på tillgången i och med att räkenskapsåret inte är slut. Här kan du både ändra beskrivning av tillgången samt livslängden.

Tillgångsdetaljer

Scrollar du längre ned ser du fler detaljer för tillgången samt de verifikat som är kopplade. När tillgången skrivs av kommer även de verifikat att synas här.

Kopplade verifikat till tillgången

Ta bort tillgång

Har något blivit fel vid registreringen kan du härifrån ta bort tillgången och även välja att annullera de kopplade verifikaten. Har avskrivning skett av tillgången behöver först dessa verifikat annulleras (det går att göra direkt härifrån) och därefter kommer du kunna ta bort den helt och hållet.

Arkivera tillgång

Om du inte längre äger tillgången (t.ex. om den är såld, kasserad eller har gått sönder) ska du ta bort den från ditt anläggningsregister. Händelsen behöver då bokföras manuellt. Läs mer om hur du bokför det här.

Avskrivning av tillgång

I samband med bokslut är det dags att skriva av de tillgångar som är aktiva. Detta gör du direkt från sidan Tillgångar genom att klicka upp tillgången och klicka på Registrera avskrivning. Läs mer om avskrivning av tillgångar i anläggningsregistret här.