Bokföring av aktiekapital när företaget startas

När du startar upp ditt aktiebolag så ska du föra in företagets aktiekapital i din balansräkning. Det gör du under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser. Där anger du följande värden förutsatt att pengarna är på ditt företagskonto (1930). Klicka sedan "Spara".
1930:50000
2081:-50000

Sätt ingående balanser för aktiekapital när aktiebolaget startas i Bokio

Du kan också lägga det som en post i bokföringen. Välj "Inkomst" och sök efter aktiekapital bland bokföringsmallarna. Det konto du väljer är alltså det konto som pengarna förts över till i bolaget. Har pengarna satts in på företagskontot väljer du 1930. Har de satts in på ett sparkonto, väljer du 1931 osv.

 

Sökord: Aktier

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten