Bokföring av aktiekapital när företaget startas

Du kan starta ditt bolag på olika sätt, dels genom att förvärva ett befintligt bolag eller startar ett nytt via en registrering hos bolagsverket. Oavsett så måste du ha ett aktiekapital i bolagets balansräkning.

Vad innebär ett aktiekapital

När ett aktiebolag ska startas tillskjuter aktiebolagets ägare aktiekapital till bolaget. I utbyte mot aktiekapitalet får ägarna aktier för innehavet i bolaget. Det lägsta tillåtna aktiekapitalet är 25 000 kronor för privata aktiebolag vilket oftast tillskjuts i kontanter via banken.  

Bokför aktiekapital på första räkenskapsåret i Bokio

Välj Inkomst och sök efter aktiekapital bland bokföringsmallarna. Det konto du väljer är alltså det konto som pengarna förts över till i bolaget. Har pengarna satts in på företagskontot väljer du 1930. Har de satts in på ett sparkonto, väljer du 1931 osv. Har pengarna förts in före bolagsstarten så bokför du händelsen på startdatum.

Bokför aktiekapital

Bolag som har aktiekapital i sin bokföring innan användning av Bokio

Om du har ett befintligt bolag där du förvärvar bolaget ska du se till att det finns ett aktiekapital. Detta hittar du under konto 2081. Importerar du bokföring så ska detta automatiskt finnas med som ingående balanser i räkenskapsåret du börjar bokföra på i Bokio.

Importerar du inte tidigare bokföring så måste du se till att föra in ingående balanser manuellt. Det gör du under Inställningar → Ingående balanser. Där anger du följande värden förutsatt att pengarna är på ditt företagskonto. Samtliga konton i klass 1 och 2 (balanskonton) som ligger som utgående balans från föregående räkenskapsår ska vara med i ingående balanser. Klicka sedan "Spara".
1930:25000
2081:-25000

Driv ditt bolag på ett ställe

Slipp logga in separat hos en bank! Betala dina fakturor, lön och utlägg på samma ställe som du bokför. Med Bokio Företagskonto får du ett företagskort och bankgironummer som är direkt kopplat till ditt företag i Bokio.

Läs mer

Läs mer