Bokföra sponsring

För att en affärshändelse skall kunna klassas som sponsring krävs det att man får en motpresentation av mottagaren, exempelvis om man sponsrar den lokala fotbollsklubben att man får matchbiljetter eller hyra deras lokaler utan avgift.
Om det inte finns någon motpresentation får man bokföra det såsom en icke avdragsgill kostnad och får inget avdrag för momsen. Är du osäker om det är motprestation eller inte, är det bäst att kontakta skatteverket och fråga dem om just er situation.

Här nedan ser ni hur man bokför sponsring och hur det bokförs om det är en icke avdragsgill kostnad:

Sponsring:

1000 kr
1930 kredit 1000
6993 debet 800
2640 debet 200

Icke avdragsgillt bidrag:
1000 kr
1930 kredit 1000
6992 debet 1000