Hur raderar jag en annullering?

Ett annulleringsverifikat skapar du genom att ta bort eller redigera ett verifikat i bokföringen. Detta kan du i sin tur ta bort helt och hållet om det är senast bokförda verifikatet (dvs det med högst nummer) annars får du annullera annulleringen.

I verifikatets titel ser du att det är ett annulleringsverifikat samt vilket verifikat det har annullerat. Klicka på "Ta bort" för att ta bort verifikatet.

Är verifikatet det senast bokförda kan du välja att ta bort det helt och hållet. Om du istället annullerar annulleringsverifikatet så kommer det att bokföras på samma datum som det urpsrungliga verifikatet.

Välj att ta bort ett annulleringsverifikat helt

Sökord: Ångra annullering, ta bort annullering