Försäljning och utrangering av inventarier

Om du har bokfört en inventarie som en tillgång och du av någon anledning inte har kvar den i verksamheten behöver detta bokföras. Nedan följer ett antal exempel.

Bokföra försäljning av inventarie

Alla exempel nedan innehåller bokföring för själva försäljningen och bortbokning av inventarien som tillgång men det går bra att bokföra försäljningen via faktureringsfunktionen och sedan bokföra det som står under de tre översta raderna manuellt efter. Lägg då gärna med i titeln vilken verifikation som tillhör själva försäljningen.

Exempel: bokföra försäljning av inventarier med förlust (fakturametoden) Företaget har sålt datorer för 50 000 kr inklusive moms. Datorerna hade ett anskaffningsvärde om 100 000 kr och ackumulerade avskrivningar om 20 000 kr.

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1510

Kundfordringar

50 000

 

2611

Utgående moms SE, 25 %

 

10 000

3001

Försäljning inom Sverige, 25 %

 

40 000

3099

Justering av försäljning, ej moms

40 000

 

1221

Inventarier

 

100 000

1229

Ack. avskrivningar på inventarier

20 000

 

7973

Förlust vid avyttring av inventarier

40 000

 

Exempel: bokföra försäljning av inventarier med förlust (kontantmetoden) Företaget har sålt datorer för 50 000 kr inklusive moms. Datorerna hade ett anskaffningsvärde om 100 000 kr och ackumulerade avskrivningar om 20 000 kr.

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1930

Företagskonto

50 000

 

2611

Utgående moms SE, 25 %

 

10 000

3001

Försäljning inom Sverige, 25 %

 

40 000

3099

Justering av försäljning, ej moms

40 000

 

1221

Inventarier

 

100 000

1229

Ack. avskrivningar på inventarier

20 000

 

7973

Förlust vid avyttring av inventarier

40 000

 

Exempel: bokföra försäljning av inventarier med vinst (fakturametoden) Företaget har sålt en symaskin för 70 000 kr inklusive moms. Symaskinen hade ett anskaffningsvärde om 50 000 kr och ackumulerade avskrivningar om 10 000 kr.  

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1930

Företagskonto

70 000

 

2611

Utgående moms SE, 25 %

 

14 000

3001

Försäljning inom Sverige, 25 %

 

56 000

3099

Justering av försäljning, ej moms

56 000

 

1221

Inventarier

 

50 000

1229

Ack. avskrivningar på inventarier

10 000

 

3973

Vinst vid avyttring av inventarier

 

16 000

Exempel: bokföra utrangering av inventarier Kontorsinredning har gått söner och kan därför inte användas i verksamheten längre. Kontorsinredningen hade ett anskaffningsvärde om 100 000 kr och ackumulerade avskrivningar om 60 000 kr.

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1221

Inventarier

 

100 000

1229

Ack. avskrivningar på inventarier

60 000

 

7973

Förlust vid avyttring av inventarier

40 000

 

Exempel: bokföra bort fullt avskrivna inventarier Företaget har en inventarie som är fullt avskriven och som har slutat att användas i verksamheten. Den hade ett anskaffningsvärde om 100 000 kr och ackumulerade avskrivningar om 100 000 kr.

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1221

Inventarier

 

100 000

1229

Ack. avskrivningar på inventarier

100 000

 

Konto 3099 Justering av försäljning, ej moms har nyligen lagts till i Bokios kontoplan och är ett konto som inte påverkar momsrapporten. Om du sedan tidigare har skapat detta konto som ett eget konto kan det vara så att du behöver justera det så att det mappas på samma sätt, för att få momsrapporten rätt.