Huvudboken i Bokio

I huvudboken hittar man affärshändelserna sorterat på konton. Här får man alltså en bra översikt över konton och händelser kopplat till vald period. I Bokio kan du med datumväljaren bestämma om du vill se Huvudboken månadsvis eller för hela år. 

Huvudboken hjälper dig att se saldot på respektive konto samt vilka verifikat som påverkat kontot samt om det debiterats eller krediterats. Om något skulle diffa i bokföringen är huvudboken ett bra ställe att få en överblick på fördelningen mellan konton och börja felsöka.

Huvudboken används ofta för att kunna stämma av olika konton, exempelvis om saldot på företagskontot är detsamma som det är på banken och eftersom du enkelt får en bra översikt kan du snabbt med hjälp av Huvudboken upptäcka fel i bokföringen. Har du Bokio Företagskonto aktiverat och därmed ett eget bankgiro direkt i Bokio, så slipper du hoppa mellan din bank och bokföring för att kontrollera. Saldot på företagskontot ser du inne på Bank i vänstermenyn samt på översiktssidan. Läs mer om Bokio Företagskonto här.

Huvudbok konto 1930

Läs mer