Bokföra lokalhyra

Om du hyr lokal

Bokför med mallen Hyra momspliktig eller Hyra momsfri beroende på om det är moms eller ej.

Uthyrning av lokal

Just nu har vi igen mall för intäkt av uthyrning av lokal men det går att bokföra manuellt på konto 3911 (Hyresintäkter). Har du fått intäkten till ditt företagskonto så ser bokningen ut så här:

1930 Debet Summa
3911 Kredit Summa

Vid uthyrning av lokaler är huvudregeln att det är undantagen skatteplikt. Dvs man tar inte ut någon moms. I vissa fall gäller dock frivillig skattskyldighet för moms. Om man inte registrerar sig som momspliktig har man inte heller rätt att dra av moms på driftskostnader, reparationer och underhåll som avser den del av era lokaler som man hyr ut i till exempel andra hand. För att man skall få momsregistrera sig måste er hyresgäst bedriva momspliktig verksamhet i lokalerna och den uthyrda lokalen måste användas stadigvarande. Läs mer hos Skatteverket.

Läs mer