Bokför försäljning med Klarna och liknande: Fakturametoden

Vissa funktioner kräver en betalplan

Då försäljning med Klarna eller andra liknande tjänster inte ska bokföras som vanligt på konto 1510 - Kundfordringar, så kan man i dagsläget inte välja att bokföra försäljningen som faktura då denna funktion bokför både försäljning och inbetalning automatiskt mot 1510. Du ska alltså inte klicka i denna när du bokför:

Det du får göra är att hantera bokföringen av försäljning samt inbetalning separat. Börja med att lägga till konto 1580 (Fordringar för kontokort och kuponger) som betalkonto under Inställningar →  Betalkonton

Bokför försäljningen

Bokför som kategorin Annat, välj en eller flera bokföringsmallar, betaldatum sätter du till det datum då försäljningen ägt rum och betalkontot blir alltså konto 1580.

Konteringen kommer i detta fall att se ut så här:

Bokför inbetalningen

Denna kontering kommer du att få bokföra manuellt. Efter att du har fått avräkningsnota eller annat underlag från Klarna mm så bokför du det så här:

 

Avgiften som Klarna mm tar ut ska bokföras på konto 6064 - Factoringavgifter. När det gäller Klarna så är det dessutom moms på denna avgift så glöm inte att registrera den på konto 2640 för ingående moms.

Läs mer