Resultatanalys

Med hjälp av Bokios resultatanalys kan du får djupare insikter kring ditt företags resultat, intäkter och kostnader. Du kan välja vilken period du vill analysera mer i detalj och du finner sedan ett linjediagram som visar hur resultatet förändras över tid. För att analysera djupare kan du sedan antingen trycka på Utforska mer i detalj (1) eller lägga till ett specifikt värde du vill analysera via rulllistan (2).

detalj_analys

För varje nivå kan du välja om du vill se ett linjediagram eller en tabell och de kan delas upp enligt nedan:

  • Periodvärde - Varje period summeras var försig
  • Totalvärden - Accumelerat över tid

Du kan också göra jämförelser mot tidigare perioder och om du använder funktionen Taggar (till exempel projektredovisning och kostnadsställen) kan du göra jämförelser för olika taggar.

jamfor_taggar

Vad skiljer en Resultatrapport mot en Resultatanalys?

Resultatrapporten är inom bokföring den mest traditionella uppställningen av resultatet och liknar de rapporter som skapas i samband med bokslut, till exempel årsredovisningen. Bra för att kolla av att bokföringen stämmer och du kan följa rapporten ända ner på verifikationsnivå och se vad som påverkar de olika summorna kopplade till rubrikerna.

Resultatanalysen ger dig mer möjlighet att på ett överskådligt sätt jämföra perioder, dels via linjediagram och i tabellform.

Skillnaden är främst hur resultatet visas upp men också att du i resultatrapporten kan ta dig ända ner till verifikationsnivå medan i resultatanalysen så får du en överblick och kan enkelt få fram tydligare jämförelser.