Vad är skillnaden mellan balansrapport och resultatrapport?

Balansrapporten visar på företagets ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt medan resultatrapporten redovisar periodens resultat.

Här kan du läsa mer om respektive rapport:

 

Vad skiljer de två rapporterna? 

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Här redovisas vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive skulder.  Den sammanställer vilka tillgångar man har och hur dessa har finansierat, denna finansiering kan antingen ske med eget kapital eller med skulder. 

Med hjälp av balansrapporten kan du jämföra tillgångar och dess finansiering vid början och i slutet av ett räkenskapsår. I Bokio kan du se den ingående balansen, resultatet som visar förändringar samt den utgående balansen för varje räkenskapsår. 

Resultatrapporten däremot, sammanfattar vad som hänt i verksamheten under en viss period, till exempel ett helt räkenskapsår. Den redovisar periodens resultat som antingen kan vara vinst, förlust eller nollresultat genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera dessa med periodens kostnader. (Intäkter - Kostnader = Ditt resultat).

Inför varje nytt räkenskapsår så upprättas en ny resultatrapport. Balansrapporten är till skillnad från resultatrapporten inte nollställd inför varje nytt räkenskapsår utan den följer med löpande under hela företagets livstid.

Sammanfattningsvis så kan man se det som att balansrapporten visar verksamhetens ekonomiska ställning medan resultatrapporten visar verksamhetens prestation. Översatt till engelska så visar balansrapporten "position" medan resultatrapporten visar "performance". Balansrapporten och resultatrapporten hänger ihop med varandra genom att det resultat som beräknas i resultatrapporten förs in till eget kapital i balansrapporten. Tillsammans så kan de två rapporterna användas för att stämma av och följa verksamhetens ekonomiska status och med hjälp av denna information ta rätt beslut. 

Resultatet i resultatrapporten
Här hittar du beräknat resultat i Resultatrapporten

Resultat i Balansrapporten
Samma resultat finner du i Balansrapporten

Rapporter i Bokio

I Bokio finns följande rapporter som genereras automatiskt:

  • Balansrapport
  • Resultatrapport
  • Momsrapport
  • Huvudbok
  • Fakturarapporter
  • Lönerapporter
  • Leverantörer (Leverantörsreskontra)
  • Kunder (Kundreskontra)
  • Periodisk sammanställning
  • Årsredovisning inkl. balansräkning och resultaträkning genom vårt bokslutspaket Digital årsredovisning 

 

Läs mer