Utgifter innan företagsstart

Vissa funktioner kräver en betalplan

Har du gjort inköp innan verksamheten har kommit igång får du dra av dem förutsatt att det skett inom startårets kalenderår eller året innan dess. Startades till exempel företaget i juni 2017 får man ta med utgifter från 2017 samt 2016.

Utgifterna måste givetvis även vara direkt kopplade till verksamheten. Alla inköp som gjorts innan verksamheten kommit igång kan bokföras på räkenskapsårets första dag, alltså den dag då bolaget startades och registrerades. Likaså gäller för momsen kopplade till de inköpen om du kan med stor sannolikhet kan påvisa att dessa kostnader och moms är kopplade till verksamheten om till exempelvis skatteverket skulle efterfråga detta.

Observera!

Enskild firma

Du får inte dra av ingående moms eftersom du vid inköpstillfället, ej varit momsregistrerad. I Bokio får du lösa detta genom att manuellt ta bort raden med moms och flytta över summan till kontot inköpet gäller.

Läs här om hur du bokför utan moms i Bokio.

Aktiebolag

Har du däremot Aktiebolag så får du göra avdrag för moms från och med dagen då bolaget är registrerad hos Bolagsverket, så länge kostnaderna och momsen är kopplade till verksamheten. Det är viktigt att kunna påvisa att kostnader faktiskt är kopplade till verksamheten.

Läs mer hos Skatteverket.

Exempel på bokföring av dator som köptes in företagsstart i Enskild firma

Om du har har köpt en dator innan du registrerade din enskilda firma och uppfyller kraven ovan för att få räkna med den i firman så bokför du enligt följande. Vi antar att datorn kostade 20 000 kr inklusive moms här.

1) Datumet ska vara första dagen i dit räkenskapsår och inte det datum du köpte datorn.

2) Välj mallen "Inköp förbrukningsinventarier" och fyll i den så här där 2018-12-20 ska ersättas med det datum ditt bolag startade.

3) Klicka på nästa, du får då se en förhandsgranskning men du kan se att det finns 3 rader i bokföringen och en av dessa är momskonto. Eftersom vi inte får dra av momsen behöver vi ändra detta. Klicka därför på knappen "Redigera verifikat".

4) Ändra nu verifikatet genom att ta bort 2640 raden helt. Och sedan ökar du 5410 raden med den summan som tidigare låg på momsen. Du kan också tänka att det bara ska bli samma summa som på företagskontot 1930 (har du betalat med privata medel väljer du betalkonto 2018).

5) Sedan behöver du bara bekräfta detta och bokföra.

Läs mer