Utgifter innan företagsstart

Aktiebolag

Aktiebolag kan göra inköp innan registreringsdatum men inte innan bildande datum. Skulle du köpa något innan bildande-datum så kan du alltså inte dra av inköpet rakt av utan måste i så fall räkna om vad marknadsvärdet är efter bildandet och göra en försäljning från dig själv (privat) till företaget (utan moms). Läs om hur du bokför ett inköp från privatperson.

Enskild firma

Har du gjort inköp innan verksamheten har kommit igång får du göra avdrag för dessa förutsatt att det skett inom startårets kalenderår eller året innan dess. Utgifterna måste även vara direkt kopplade till verksamheten.

Inköp som gjorts innan verksamheten kommit igång och som uppfyller kriterierna nedan kan bokföras på räkenskapsårets första dag, alltså den dag då bolaget startades och registrerades.

  • Inköpet har gjorts under startåret eller året före, dvs. om verksamheten kom i gång 2021 får du dra av de utgifter du haft under 2020 och 2021.
  • Det avser en kostnad som är kopplad till verksamheten, dvs som du skulle få dra av även efter att företaget kommit i gång.
  • Utgiften har inte dragits av tidigare i exempelvis en annan verksamhet.
  • Gäller inköp som inte behöver skrivas av, dvs. inte anläggningstillgångar.
  • Det får inte vara inventarier som du redan i samband med starten tog in i verksamheten till ett beräknat anskaffningsvärde (läs mer om detta nedan)

Startar du enskild firma och har köpt något sen tidigare (privat), exempelvis en dator, som du sedan vill använda och ta in i din verksamhet så har du möjlighet att göra detta men då till det marknadsvärde som datorn (i detta fall) har vid tillfället du tar in den i näringsverksamheten. Marknadsvärdet kan du till exempel visa med ett opartiskt värderingsintyg som visar datorns värde den dag du för över den. Du får göra avdrag enligt reglerna för värdeminskningsavdrag.

Momsavdrag

I vissa fall kan du ha möjlighet att få dra av momsen. Kravet är att du ska ha köpt varorna eller tjänsterna med avsikten att använda dem enbart i din ekonomiska verksamhet (inte för privat bruk).

I din företagsregistrering anger du då datum för ditt första inköp som startdatum för moms. Du får inte dra av momsen om du köpte varorna eller tjänsterna med avsikten att använda dem privat, men att du senare använder dem i verksamheten, exempel:

Frida köpte en systemkamera med flera objektiv för att hon har fotografering som fritidssysselsättning. Sju månader senare startar hon en enskild näringsverksamhet som fotograf och använder kameran för att ta bilder i sin näringsverksamhet. Om företaget har behov av kameran kan Frida ta in den till sitt företag genom att göra en egen insättning av kameran till marknadsvärdet. Frida får dock inte dra av momsen på inköpet eftersom hon köpte kameran för privat bruk. Läs här om hur du bokför utan moms i Bokio.

Läs mer