Vad innebär att bokföra utan underlag?

Att bokföra utan kvitto innebär att man inte redovisar kvittot digitalt i Bokio. Det viktigaste är att det finns i fysiskt format och ibland behöver man helt enkelt inte redovisa något underlag för en viss händelse.

Fördelen med att ladda upp det digitalt är att du får det strukturerat och slipper arkivera originalet lika länge. Läs mer här om hur länge du måste arkivera din bokföring.

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten