Vad innebär att bokföra utan underlag?

Arkivering av underlag

Att bokföra utan kvitto innebär att man inte redovisar kvittot digitalt i Bokio. Det viktigaste är att all bokföring finns samlad och därmed kan den finnas i fysiskt format och ibland behöver man helt enkelt inte redovisa något underlag för en viss händelse så länge man har den fysiskt med tydlig verifikationsnummer utifrån bokio.

Bankkontoutdrag ska egentligen vara med på alla utbetalningar, men man kan spara bankkontoutdraget och skriva vilka verifikationer det avser om man inte vill lägga in alla bilder i respektive verifiktion. Dvs, om du skriver ut kontoutdraget och bara noterar vilka verifikat respektive rad gäller så blir det helt rätt.

Fördelen med att ladda upp det digitalt är att du får det strukturerat och slipper arkivera originalet lika länge. Läs mer här om hur länge du måste arkivera din bokföring.

Bokföra utan underlag

Däremot om du har all bokföring och underlag samlat i Bokio så händer det att man inte har underlag på vissa bokning pga av att man kan ha tappat bort den. I sådana lägen ska man använda sig av konto 6992 övriga externa kostnader, ej avdragsgilla och sedan är viktigt att man inte drar av ingående moms då man saknar kvitto på momsbeloppet. Bokför manuellt enligt nedan.

Kredit 19XX
Debet 6992 

På pilen bredvid knappen Ladda upp har du möjlighet att bokföra utan underlag. Det kan du göra pga anledningen precis beskriven eller så vill du helt enkelt ladda upp kvittot eller fakturan vid senare tillfälle.

Läs mer