Bokföra privat lån till företag

Har du som privatperson lånat ut pengar till företaget, bokför du det manuellt så här:

Konto 19XX* Debet Summa lån
Konto 2393 (Lån från närstående personer, långfristig del) Kredit Summa lån

*Välj det konto pengarna kommer in till, tex 1930 - Företagskonto

Amorteringen plus ränta bokför du så här:

Konto 19XX Kredit Summan som dragits
Konto 2393 (Lån från närstående personer, långfristig del) Debet Summan amortering
Konto 8410 (Räntekostnader för långfristiga skulder) Debet Ränta

Om ditt företag är registrerat som arbetsgivare ska kapitalskatt dras av och bokföras mot 2710. Glöm inte att kontrolluppgift om ränteinkomst (KU20) och ränteutgift (KU25) ska lämnas till skatteverket.

Läs mer