Hur bokförs direktpension?

Vad är direktpension?

En direktpension är en form av tjänstepension som har pantsatts till förmån för en anställd pga utfäst pensionslöfte, detta betalas ofta in i en kapitalförsäkring. Inbetalningarna till försäkringen är inte skattemässigt avdragsgilla vid inbetalningstillfället. Om kostnaderna har kostnadsfört, måste dessa återläggas till beskattning under skattemässiga justeringar i inkomstdeklarationen. Det innebär att bolagets beskattningsbara resultat för beskattningsåret i så fall ska höjas med summan insättning. När pension sedan betalas ut till den försäkrade/anställde ska bolaget göra avdrag för utbetald pension, men då även betala särskild löneskatt på de avdragna pensionskostnaderna. Vid utbetalningen är pensionen skattepliktig för den anställde. Läs mer hos Skatteverket.

Kapitalförsäkring är en form av sparande. Alternativ till kapitalförsäkring skulle kunna vara ett aktie- eller fondkonto eller ett sparkonto. Kapitalförsäkring är ett schablonbeskattat konto vilket innebär att du slipper betala 30% i skatt på dina vinster och utdelningar. Du betalar istället en viss procentsats per år vilken baseras på kontots värde och de insättningar som gjorts.

Hur bokförs direktpension?

Som komplement eller alternativ till tjänstepension kan du välja att betala ut direktpension till dina anställda. I Bokios moderna bokföring kan du välja bokföringsmallen Direktpension och det bokförs då så här (med valt kostnadskonto, tex 1930 - Företagskonto):

Så här bokförs direktpension

Läs mer