Inköp av varor och tjänster från utlandet

Inköp av varor och tjänster inom EU

Vid inköp av varor och tjänster från annat EU land finns det lite speciella regler kring hantering av moms. Det som generellt gäller är att säljaren inte ska redovisa moms och att köparen sedan ska tillämpa omvänd skattskyldighet vilket innebär att både ingående och utgående moms ska redovisas. I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp Varor, eller Inköp Tjänster med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige. När du sedan fyller i uppgifterna för transaktionen kan du direkt i mallen välja om varan är inköpt utanför Sverige men inom EU:

När du har valt detta alternativet så kommer Bokio automatiskt att skapa bokningen med omvänd skatteskyldighet:

Läs mer här om hur man hanterar moms på fakturor från utlandet.

Vanligtvis kan man titta efter vart avsändaren kommer ifrån. Är det däremot svenskt momsnummer redovisat på fakturan (även fall avsändaren är från utlandet) så är inköpet inom Sverige och det ska då bokföras som inköp inom Sverige.

Om leverantören har lagt på moms

Uppger du ej giltigt momsregistreringsnummer för leverantören kommer denne lägga till den momssats som gäller i det landet. Detta påverkar inte hur du hanterar bokföringen. Momsen blir endast en kostnad för dig. Använd de färdiga bokföringsmallarna och skriv in det totala beloppet som dragits i SEK så sköter systemet resten.

Säg att du köper något som kostar 80 SEK exkl. moms. Om leverantören inte lägger på moms i detta fall så betalar du 80 kr. Det som redovisas är då 80 kr och en fiktiv moms på 25%, vilket blir 20 kr.

Om leverantören lägger på moms (25% tex) så får du betala 100 kr och detta redovisas med en fiktiv moms på 25% (av 100kr) vilket då blir 25 kr.

Man redovisar alltså på samma sätt oavsett om leverantören har lagt på moms eller inte. Inte samma fiktiva moms men alltid 25% (eller annan momssats beroende på vilken bokföringsmall du väljer) fiktiv moms på det belopp man får betala. Skillnaden är att om leverantören har lagt på moms så blir det en högre kostnad för dig.

Observera!

Har du importerat en förbrukningsinventarie är det viktigt att du även här bokför den som inköp av vara från annat EU-land. Detta för att momsen ska registreras på rätt sätt. Om du ändå vill registrera det som en inventarie kan du göra det genom att följa den här guiden

Ett annat exempel är om du till exempel har köpt annonstjänster på Facebook eller liknande. Vanligtvis hade du kanske velat redovisa detta på konto 5910 - Annonsering, men du måste alltså se till att först bokföra inköpet som en tjänst inom eller utanför EU för att det ska bli rätt i momsrapporten.

 

Inköp av varor och tjänster utanför EU

Normalt när man gör inköp från utlandet och utanför EU så betalas ingen moms till leverantören. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att man själv, eller via ombudet, lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Som i exemplet ovan använder du de vanliga mallen för Inköp Varor med tillhörande momssats och väljer området Från icke EU-land i mallen:

När du sedan får eventuell faktura från fraktbolaget för dina importerade varor utanför EU så använder du bokföringsmallen "Import moms och tull vid inköp varor utanför EU 25%". Läs mer om importmoms och tull hos Tullverket.

För inköp av tjänster utanför EU gäller omvänd skattskyldighet. Man behöver inte lämna någon importdeklaration till Tullverket. Systemet ser till att detta blir korrekt om du väljer rätt mall (Inköp Tjänster med tillhörande momssats) och område (Från icke EU-land) när du skapar bokföringen.

Läs mer