Inköp av varor och tjänster från utlandet

Genom att använda Bokios smarta bokföringsmallar får du hjälp med att bokföra inköp du gör ifrån utlandet. Här gäller lite speciella regler kring hantering av moms. Med hjälp av mallarna ser du till att bokföra på rätt bokföringskonton samt tillämpa omvänd skattskyldighet vilket innebär att både ingående och utgående moms ska redovisas. Det är alltså en fiktiv moms som bokförs då du gjort inköp från utlandet. Detta registreras sedan automatiskt i momsrapporten i Bokio.

Inom EU

Inköp av varor

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Välj bokföringsmallen inköp av varor 25% moms

Nu kan vi välja vilket land som säljaren är ifrån, dvs inom Sverige, inom EU eller utanför EU.

Välj säljarens land

Så här kommer verifikatet se ut för inköp av vara inom EU. När du väljer att säljaren är inom EU kommer Bokio automatiskt att bokföra med omvänd skattskyldighet. Det här innebär att den fiktiva momsen kommer registreras rätt i momsrapporten som genereras automatiskt.

Bokfört verifikat inköp av vara inom EU

Läs mer här om hur man hanterar moms på fakturor från utlandet.

Vanligtvis kan man titta efter vart avsändaren kommer ifrån. Är det däremot svenskt momsnummer redovisat på fakturan (även fall avsändaren är från utlandet) så är inköpet inom Sverige och det ska då bokföras som inköp inom Sverige.

Inköp av tjänster

På liknande sätt hanterar vi inköpet när det handlar om tjänst som är köpt ifrån utlandet (inom EU). I det här fallet har vi köpt en IT-tjänst och söker på bokföringsmallen Inköp tjänster inom EU 25% (moms). Hade säljaren varit inom Sverige så hade momssatsen varit 25% och därför väljer vi den mallen som är inom EU med 25% moms.

Välj mallen Inköp tjänster inom EU 25%

Vi har här skapat en leverantörsfaktura och i nästa steg kan vi kontrollera uppgifterna, fylla i kommentar om så önskas och därefter bokföra.

Fyll i detaljer

Så här kommer verifikatet se ut, bokfört med omvänd skattskyldighet.

Bokfört verifikat med omvänd skattskyldighet

Om leverantören har lagt på moms

Uppger du ej giltigt momsregistreringsnummer för leverantören kommer denne lägga till den momssats som gäller i det landet. Detta påverkar inte hur du hanterar bokföringen. Momsen blir endast en kostnad för dig. Använd de färdiga bokföringsmallarna och skriv in det totala beloppet som dragits i SEK så sköter systemet resten.

Säg att du köper något som kostar 80 SEK exkl. moms. Om leverantören inte lägger på moms i detta fall så betalar du 80 kr. Det som redovisas är då 80 kr och en fiktiv moms på 25%, vilket blir 20 kr.

Om leverantören lägger på moms (25% tex) så får du betala 100 kr och detta redovisas med en fiktiv moms på 25% (av 100kr) vilket då blir 25 kr.

Man redovisar alltså på samma sätt oavsett om leverantören har lagt på moms eller inte. Inte samma fiktiva moms men alltid 25% (eller annan momssats beroende på vilken bokföringsmall du väljer) fiktiv moms på det belopp man får betala. Skillnaden är att om leverantören har lagt på moms så blir det en högre kostnad för dig.

Observera!

Har du importerat en förbrukningsinventarie är det viktigt att du även här bokför den som inköp av vara från annat EU-land. Detta för att momsen ska registreras på rätt sätt. Om du ändå vill registrera det som en inventarie kan du göra det genom att följa den här guiden

Ett annat exempel är om du till exempel har köpt annonstjänster på Facebook eller liknande. Vanligtvis hade du kanske velat redovisa detta på konto 5910 - Annonsering, men du måste alltså se till att först bokföra inköpet som en tjänst inom eller utanför EU för att det ska bli rätt i momsrapporten.

Missa aldrig att bokföra dina transaktioner

Slipp logga in separat hos en bank! Betala dina fakturor, lön och utlägg på samma ställe som du bokför. Med Bokio Företagskonto får du ett gratis företagskort och bankgironummer som är direkt kopplat till ditt företag i Bokio.

Läs mer

Utanför EU

Inköp av varor

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

Välj säljarens land från icke EU-land

När du sedan får eventuell faktura från fraktbolaget för dina importerade varor utanför EU så använder du bokföringsmallen Import moms och tull vid inköp varor utanför EU 25%. Läs mer om importmoms och tull hos Tullverket.

Inköp av tjänster

För inköp av tjänster utanför EU gäller även här omvänd skattskyldighet. Du behöver dock inte lämna någon importdeklaration till Tullverket. Bokio ser till att detta blir korrekt när du använder bokföringsmallen Inköp tjänster utanför EU.

Välj mallen Inköp tjänster utanför EU

Läs mer