Inköp av varor och tjänster från utlandet

Inköp av varor och tjänster inom EU

Vid inköp av varor och tjänster från annat EU land finns det lite speciella regler kring hantering av moms. Det som generellt gäller är att säljaren inte ska redovisa moms och att köparen sedan ska tillämpa omvänd skattskyldighet vilket innebär att både ingående och utgående moms ska redovisas. I Bokio kan du använda bokföringsmallar i den moderna bokföringen som gäller för både “Inköp varor inom EU” och “Inköp tjänster inom EU”. Vi har mallar med både 25%, 12% och 6% fiktiv moms. Välj den momssats som det hade varit på varan eller tjänsten om du hade köpt det i Sverige.

Vanligtvis kan man titta efter vart avsändaren kommer ifrån. Är det däremot svenskt momsnummer redovisat på fakturan (även fall avsändaren är från utlandet) så är inköpet inom Sverige och det ska då bokföras som inköp inom Sverige.

Om leverantören har lagt på moms

Uppger du ej giltigt momsregistreringsnummer för leverantören kommer denne lägga till den momssats som gäller i det landet. Detta påverkar inte hur du hanterar bokföringen. Momsen blir endast en kostnad för dig. Använd de färdiga bokföringsmallarna och skriv in det totala beloppet som dragits i SEK så sköter systemet resten.

Observera!

Har du importerat en förbrukningsinventarie är det viktigt att du även här använder mallen för inköp av varor inom EU. Detta för att momsen ska registreras på rätt sätt. Om du ändå vill registrera det som en inventarie kan du göra det genom att följa den här guiden

Ett annat exempel är om du till exempel har köpt annonstjänster på Facebook eller liknande. Vanligtvis hade du kanske velat redovisa detta på konto 5910 - Annonsering, men du måste alltså se till att först bokföra inköpet som en tjänst inom eller utanför EU för att det ska bli rätt i momsrapporten.

 

Inköp av varor och tjänster utanför EU

Normalt när man gör inköp från utlandet och utanför EU så betalas ingen moms till leverantören. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att man själv, eller via ombudet, lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Använd våra bokföringsmallar "Inköp varor utanför EU" och "Inköp tjänster utanför EU".

När du sedan får eventuell faktura från fraktbolaget för dina importerade varor utanför EU så använder du bokföringsmallen "Import moms och tull vid inköp varor utanför EU 25%". Läs mer om importmoms och tull hos Tullverket.

För inköp av tjänster utanför EU gäller omvänd skattskyldighet. Man behöver inte lämna någon importdeklaration till Tullverket. Systemet ser till att detta blir korrekt om du väljer rätt bokföringsmall (Inköp tjänster utanför EU).

Sökord: Google, webbhotell