Bokföra inköp av dator

Om datorn kostar mer än ett halvt prisbasbelopp är grundregeln att den anses vara en inventarie och skall skrivas av under uppskattning om hur länge den skall användas, till exempel i 3-5 år. Om du däremot anser att du inte kommer använda den under flertalet år kan du ta hela kostnaden direkt. Du bokför inköpet med bokföringsmallen Inköp Förbrukningsinventarie.

Ofta är datorer så pass dyra nu förtiden att de egentligen skulle kunna bokföras som en inventarie, dvs en tillgångs som skrivs av över tid (tänk dig en maskin). Däremot så värderar man även livslängden på en inventarie och därav uppskattar man ofta datorn ej som en inventarie (där hela beloppet av datorn inte bokförs direkt, utan delas upp på flera år) utan istället en förbrukningsinventarie där man bokför hela kostnaden direkt.

Läs mer