Hur exporterar jag verifikationslistan?

Under Bokfört i menyn kan du exportera din verifikationslista som PDF för respektive räkenskapsår. Inne i Bokio kan du skifta mellan datum- och nummerordning men vid export så hamnar verifikaten automatiskt i nummerordning.

Exportera verifikat, Hämta PDF

Läs mer