Bokföra inköp med privata medel: Anställda

Har du köpt något med privata medel som hör till verksamheten så har du gjort ett så kallat "utlägg". Utlägg hanterar man enklast i Bokios Utläggsfunktion. Följande guide är om du istället vill bokföra utlägget direkt i bokföringen.

Aktiebolag eller anställda i andra företagstyper

För att hantera utlägg som du eller någon av dina medarbetare gjort åt bolaget så bokför du det som vanligt som den händelse (kostnad) som det ska vara tex lunch eller inköp av dator. Men istället för att välja betalkonto: Företagskonto så väljer du Anställds privata konto (2890 - övriga kortfristiga skulder).

  Bokför på anställds privatkonto

För att kunna välja detta måste du satt upp det som betalkonto under Inställningar → Betalkonton. Detta bokas då upp som en kostnad för bolaget och en skuld till den som gjort utlägget.

När du sedan betalar ut pengarna till den person som gjort utlägget så gör du en ny händelse (kostnad): Utlägg utbetalning och skulden till den anställde nollas då ut. Välj det konto som du gör utbetalningen ifrån (i det här fallet 1930).

Utlägg utbetalning

Läs mer