Exportera bokfört underlag

Under Inställningar → Exportera kvitton kan du ladda ner allt material som ligger bokfört i Bokio eller som är uppladdat men ännu inte bokfört.

Välj därefter vilken period du vill exportera eller om du vill ladda ner det material som ännu inte blivit bokfört.