Exportera bokfört underlag

Under Inställningar → Exportera kvitton kan du ladda ner allt material som ligger bokfört i Bokio eller som är uppladdat men ännu inte bokfört.

Välj därefter vilken period du vill exportera eller om du vill ladda ner det material som ännu inte blivit bokfört.

Läs mer