Exportera bokfört underlag

Under Inställningar → Exportera data kan du exportera följande:

  • SIE 4
  • Verifikationer (.tsv)
  • Kvitton (dvs bilder och PDF-filer som är uppladdat på samtliga verifikat)
  • Ej bokförda kvitton (underlag som ligger uppladdat i Att göra)
  • Kunder
  • Fakturor
  • Artiklar
  • Anställda

Gå till Inställningar och Exportera data för att ladda ner allt underlag du har laddat upp i Bokio

Välj därefter vilken period du vill exportera eller om du vill ladda ner det material som ännu inte blivit bokfört. För att exportera bokfört underlag i form av bilder och PDF-filer, klicka på Kvitton.

Välj vilket räkenskapsår du vill exportera kvitton från

 

Läs mer