Exportera bokfört underlag

Under Inställningar → Exportera data kan du exportera följande:

  • SIE 4
  • Verifikationer (.tsv)
  • Kvitton (dvs bilder och PDF-filer som är uppladdat på samtliga verifikat)
  • Ej bokförda kvitton (underlag som ligger uppladdat i Att göra)
  • Kunder
  • Fakturor
  • Artiklar
  • Anställda

exportera data

Välj därefter vilken period du vill exportera eller om du vill ladda ner det material som ännu inte blivit bokfört. För att exportera bokfört underlag i form av bilder och PDF-filer, klicka på Kvitton.

Exportera kvitton

 

Läs mer