Fakturarapporter

För att få en bättre förståelse och större insyn i din fakturering kan du gå in på Fakturarapporter. Här kan du kan välja vilken period du vill se, summan av den totala faktureringen och antalet fakturor. Du kan även filtrera fakturor baserat på mottagare.

Fakturarapporter

Fakturaöverblicken visar den totala summan i SEK för alla fakturor som har skickats. Fakturor som är krediterade, raderade eller fakturautkast är inte inkluderade här. Till vänster precis under diagrammet kan du se det exakta tidsspannet. 

Du kan välja ett eget tidsintervall på fakturaöverblicken genom att klicka på dropdown-menyn ovanför diagrammet.

Välj period på fakturaöverblick

Du kan också välja att visa alla eller anpassat urval av kunder genom att klicka på Välj kunder.

Välj vilka kunder du vill visa

Under fakturaöverblicken kan du se sammanställning av dina topp 5 artiklar och kunder. Även här kan du välja eget tidsintervall.

Välj tidsintervall på artiklar

Läs mer