Bokföra föreningsavgifter

Vissa funktioner kräver en betalplan

Avgifter till föreningar är uppdelade på Medlemsavgifter respektive Serviceavgifter.

Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Serviceavgifter är däremot en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Kostnaden för serviceavgifter bokförs på konto 6981 - Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd.

Använd bokföringsmallen Medlemsavgifter. Fyll i den totala summan inklusive moms, medlemsavgifter samt service avgift inklusive moms. 

I exemplet har vi en medlemsavgift på 800 kr och en serviceavgift på 400 kr (inkl moms). Skriv in detta i respektive fält samt totalsumman inkl moms.

För att det ska bli rätt med momsen så ska raden Varav serviceavgift fyllas i inklusive moms.

 Bokför medlemsavgift

Systemet bokför med den ingående momsen på serviceavgiften.

Verifikat bokföring medlemsavgift

Intäkt från fakturerade medlemsavgifter

Avgift som är fakturerade till medlemmar i förening ska bokföras manuellt så här:

Medlemsavgift:
19XX* Debet Summa
3014 (Försäljning tjänster inom Sverige, momsfri) Kredit Summa

Serviceavgift:
19XX* Debet Summa
2610 (Utgående moms, 25%) Kredit Summa moms
3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25 % moms) Kredit Summa serviceavgift

*Välj det betalkonto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto.

Missa aldrig att bokföra dina transaktioner

Slipp logga in separat hos en bank! Betala dina fakturor, lön och utlägg på samma ställe som du bokför. Med Bokio Företagskonto får du företagskort och bankgironummer som är direkt kopplat till ditt Bokiokonto.

Läs mer

Läs mer