Bokföra föreningsavgifter

Avgifter till föreningar är uppdelade på Medlemsavgifter respektive Serviceavgifter.

Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Serviceavgifter är däremot en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Kostnaden för serviceavgifter bokförs på konto 6981 - Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd.

Använd bokföringsmallen "Medlemsavgifter". I exemplet har vi en medlemsavgift på 800 kr och en serviceavgift på 320 kr. Skriv in detta i respektive fält samt totalsumman inkl moms.

Observera!

För att det ska bli rätt med momsen så ska raden "Varav serviceavgift" fyllas i exklusive moms.

 

Systemet bokför med den ingående momsen på serviceavgiften.

Intäkt från fakturerade medlemsavgifter

Avgift som är fakturerade till medlemmar i förening ska bokföras manuellt så här:

Medlemsavgift:
19XX Debet Summa
3014 Kredit Summa

Serviceavgift:
19XX Debet Summa
2610 Kredit Summa moms
3011 Kredit Summa serviceavgift