Bokföra föreningsavgifter

Avgifter till föreningar är uppdelade på Medlemsavgifter respektive Serviceavgifter.

Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförs på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Serviceavgifter är däremot en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Kostnaden för serviceavgifter bokförs på konto 6981 - Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd.

Använd bokföringsmallen Medlemsavgifter. Fyll i den totala summan inklusive moms, medlemsavgifter samt service avgift inklusive moms. 

I exemplet har vi en medlemsavgift på 800 kr och en serviceavgift på 400 kr (inkl moms). Skriv in detta i respektive fält samt totalsumman inkl moms.

För att det ska bli rätt med momsen så ska raden Varav serviceavgift fyllas i inklusive moms.

  Bokför medlemsavgift

Systemet bokför med den ingående momsen på serviceavgiften.

Verifikat bokföring medlemsavgift

Intäkt från fakturerade medlemsavgifter

Avgift som är fakturerade till medlemmar i förening ska bokföras manuellt så här:

Medlemsavgift:
19XX* Debet Summa
3014 (Försäljning tjänster inom Sverige, momsfri) Kredit Summa

Serviceavgift:
19XX* Debet Summa
2610 (Utgående moms, 25%) Kredit Summa moms
3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25 % moms) Kredit Summa serviceavgift

*Välj det betalkonto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer