Bokföra föreningsavgifter

Avgifter till föreningar är uppdelade på Medlemsavgifter respektive Serviceavgifter.

Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader. Detta bokförs manuellt på konto 6982 - Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Serviceavgifter är däremot en avdragsgill kostnad vilket innebär att den är momsbelagd. Kostnaden för serviceavgifter ska även den bokföras manuellt men nu på konto 6981 - Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd. Den ingående momsen redovisas på konto 2640.

Intäkt från fakturerade medlemsavgifter

Avgift som är fakturerade till medlemmar i förening ska bokföras manuellt så här:

Medlemsavgift:
19XX Debet Summa
3014 Kredit Summa

Serviceavgift:
19XX Debet Summa
2610 Kredit Summa moms
3011 Kredit Summa serviceavgift

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten