Bokföra kostnad för att registrera bolag

Bolagsverkets registreringsavgift är ej avdragsgill. Använd bokföringsmallen Bolagsverket, Ej avdragsgill.

Avgift, bolagsverket ej avdragsgill

Avgifter som tillkommer vid ändringar till Bolagsverket bokförs med mallen Bolagsverket, avdragsgill.

Läs mer