Bokföra kostnad för att registrera bolag

Bolagsverkets registreringsavgift är ej avdragsgill. Använd bokföringsmallen "Bolagsverket, Ej avdragsgill".

Avgifter som tillkommer vid ändringar till Bolagsverket bokförs med mallen "Bolagsverket Avdragsgill".

Läs mer