Bokföra kostnad för att registrera bolag

Vissa funktioner kräver en betalplan

Bolagsverkets registreringsavgift är ej avdragsgill. Använd bokföringsmallen Bolagsverket, Ej avdragsgill.

Välj bokföringsmallen Bolagsverket, ej avdragsgill

Avgifter som tillkommer vid ändringar till Bolagsverket bokförs med mallen Bolagsverket, avdragsgill.

Läs mer