På vilket datum ska en affärshändelse bokföras?

På vilket datum ska man egentligen bokföra sina transaktioner? Går du in och tittar på din internetbank kan du hitta både transaktionsdatum, bokföringsdatum och valutadatum.

Transaktionsdatum

Bokios bankimport är byggd så att den automatiskt läser in transaktionsdatumet från banken då detta blir enklare att förstå i bokföringen. Vi rekommenderar därför att du använder dig av just transaktionsdatum.

Det viktigaste är dock att du är konsekvent i din bokföring. Skulle du använda dig av bokföringsdatum så är det okej förutsatt att du är konsekvent och alltid bokför på det datumet.