Kopiera bokfört verifikat

Om du vill kan du bokföra genom att kopiera redan bokförda verifikat! Gå till verifikatet under Bokfört och klicka på Kopiera.

Klicka på Kopiera för att kopiera bokfört verifikat

Nu kan du välja titel för verifikatet. Sätt datum för när det nya verifikatet ska bokföras.

Välj datum för det nya verifikatet

Om du vill kan du ladda upp underlag till verifikatet direkt genom att ladda upp eller välja bland uppladdat verifikat.

Ladda upp eller välj underlag

Sådär! Nu har vi bokfört det nya verifikatet.

Verifikat kopierat