Hur bokför jag vinstmarginalbeskattning?

Vi stödjer för närvarande bara normal vinstmarginalbeskattning (VMB) och ej förenklad vinstmarginalbeskattning. Normal VMB måste bokföras manuellt i Bokio.

Bokföringskonton vid inköp

Konto 4200 Sålda varor VMB
Konto 4211 Sålda varor positiv VMB 25%
Konto 4212 Sålda varor negativ VMB 25%

När det kommer till omföringskonto får du se till att ta ett konto som inte används till något annat, till exempel konto 4700.

Bokföringskonton vid försäljning

Konto 3200 Försäljning VMB och omvänd moms
Konto 3211 Försäljning positiv VMB 25%
Konto 3212 Försäljning negativ VMB 25%

Använd bokföringskonto 3223 som omföringskonto. Observera! Det är mycket viktigt att du använder just detta konto för att det ska bli rätt i momsrapporten.

Bokför manuellt

Hos Skatteverket finner du mer information om de särskilda momsregler som gäller när du säljer begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter. Vinstmarginalbeskattning gäller även vid försäljning av resor inom EU. Är ditt företag inom denna bransch kan det vara bra att läsa igenom den här guiden.

Exempel

Bolaget har köp in en vara för 100 kr:

19XX (Tex 1930 företagskonto) Kredit 100 kr
4211 (Sålda varor positiv VMB 25%) Debet 100 kr

Sedan har man sålt denna för 500 med 25 % moms så blir bokföringen så här:

19XX Debet 500 kr
3211 (Försäljning positiv VMB 25%) Kredit 320 kr
3223  (Positiv VMB omföringskonto) Kredit 100 (Inköpspris) 
2616* (Utgående moms VMB 25%) Kredit Summa moms 80 kr

*Kontot du väljer här är beroende på vilken momssats som gäller, konto 2616 utgående moms vmb 25%, konto 2626 utågende moms vmb 12 % och 2636 utgående moms vmb 6 %.

Läs mer