Bokföra statliga bidrag

Har du mottagit statliga bidrag (tex från Vinnova) så kan du bokföra de manuellt på konto 3985 - Statliga erhållna bidrag. Så här:

3985 Kredit Totalsumma
19XX* Debet Totalsumma

*Välj det betalkonto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer