Bokföra statliga bidrag

Har du mottagit statliga bidrag (tex från Vinnova) så kan du bokföra de manuellt på konto 3985 - Statliga erhållna bidrag. Så här:

19XX Debet
3985 Kredit

Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.

Sökord: Kulturstöd, stöd, arbetsstöd