Bokföra faktura som är utställd till privatperson

Har du ett aktiebolag och mottagit en faktura som är utställd till dig som privatperson så är det inte självklart att du kan göra avdrag för denna i ditt bolag.

Fakturor skall vara ställda mot den juridiska person som gjort köpet för att den ska vara avdragsgill i bolaget.

Detta blir en bevisfråga huruvida du får göra avdrag för kostnaden i din firma eller ej. Kan man visa att kostnaden är hänförlig till bolagsverksamhet, typisk kostnad för bolaget, så är den avdragsgill.