Vad behöver jag tänka på vid nytt räkenskapsår?

Om du har avslutat föregående år och gjort bokslut så är det inte så mycket att tänka på när du skapar nytt räkenskapsår. Det kan dock vara en bra idé att kontrollera redovisningsmetod (faktura- eller kontantmetoden) och momsperiod i inställningar. Om du av någon anledning ska ändra detta till det nya året får du gå in och manuellt justera.

De utgående balanserna förs automatiskt in som ingående balanser på det nya året. Skulle det av någon anledning inte stämma så får du gärna höra av dig till support@bokio.se så hjälper vi dig att uppdatera dem.

Observera!

Det går bra att påbörja det nya årets bokföring även om du inte är klar med det tidigare året. Det krävs alltså inte att du har gjort bokslut för att du ska kunna börja med bokföringen för det nya året. Att de ingående balanserna stämmer är en fördel men heller inte nödvändigt precis vid början av räkenskapsåret.

Bokningar vid nytt räkenskapsår

Har ni gjort ert bokslut för föregående år och kontrollerat att era ingående balanser stämmer så kan ni som har Enskild firma nollställa det egna kapitalet i Enskild firma och ni som har AB bokföra omföring av föregående års resultat i Aktiebolag.

Skapa nytt räkenskapsår

Om det saknas räkenskapsår för dagens datum så kommer en ruta automatiskt att dyka upp när du loggar in på bolaget. Därifrån kan du direkt skapa det nya räkenskapsåret.

Skapa nytt räkenskapsår

Läs mer