Hur rensar jag min bokföring?

Vill du rensa all din bokföring i ditt företag (tex om du råkat importera dubbelt, haft ett testbolag eller bara vill börja om från början) kan du kontakta oss på support@bokio.se så hjälper vi dig med detta. 

Vi kan inte radera bokföring för specifika år (om det inte är importerat), utan kan endast radera allting i alla räkenskapsår.
Vill du endast ta bort bokföring i ett specifikt år är alternativet att exportera bokföringen under Inställningar -> Exportera bokföring. Då laddas en SIE-fil ned för varje räkenskapsår. Du kan därefter kontakta oss så rensar vi all din bokföring eller skapa ett helt nytt företag och sedan importera de år som önskas. 

Ett annat alternativ är att du startar ett helt nytt bolag. Klicka på företagsnamnet längst upp till vänster bredvid huvudmenyn och välj sedan Skapa nytt företag.

Ifylld information, fakturor, kunder, artiklar osv följer dock inte med så detta får man komma ihåg att föra över manuellt om så önskas.

Vill du radera ett bolag gör du detta genom Inställningar → Ditt konto → Ta bort mig från företaget. Detta gäller endast om du är den enda användaren kvar på företaget, då kommer datan bli markerad för radering och kommer tas bort helt inom en bokföringscykel. Finns det andra användare kvar på företaget kommer företaget fortfarande att finnas kvar. 

Observera!

Detta gäller även för verifikationernas underlag. Om man vill ladda upp dessa igen får man först exportera dem under Inställningar → Exportera kvitton och sedan ladda upp var och ett på respektive verifikat.

 

Läs mer