Hur bokförs självfakturan från Ework?

Vi har skapat en bokföringsmall så att du enkelt kan bokföra din faktura och utbetalning från Ework. 


Underlaget
Du laddar enkelt upp ditt/dina underlag i Bokio genom vår app eller på hemsidan. Du kan också enkelt maila underlagen till ditt företags kvittoinkorg som du skapar under Inställningar → Kvittoinkorg. Då hamnar underlaget i din Att göra-lista. Du kan även ange denna adress hos Ework så att underlaget per automatik alltid hamnar i ditt Bokio-konto. 

Transaktioner att bokföra
Har du Bokio Företagskonto eller annan bankkoppling kommer dina transaktioner från kontot per automatik till Bank > Transaktioner att bokföra vilket underlättar avprickning och automatisering. 

För dig med kontantmetoden/bokslutsmetoden

Dina utbetalningar från Ework kan du välja att bokföra genom bokföringsmallen Ework självfaktura 25% moms (Kontantmetoden)

  • Har du en serviceavgift skriver du in beloppet.
  • Bocka inte i "Bokför som faktura".
  • Ange betaldatumet för dig med bokslutsmetoden
  • Klart!

För dig med faktureringsmetoden

Bokföring av fakturan
Din självfaktura från Ework bokför du med bokföringsmallen Ework självfaktura 25% moms (Faktureringsmetoden).

  • Har du en serviceavgift skriver du in beloppet. 
  • Bocka inte i "Bokför som faktura".
  • Ange fakturadatumet som betaldatum för dig med faktureringsmetoden.

Då har du bokfört själva kundfodran. När du sen får inbetalningen gör du nedanstående.

Bokföring av inbetalning
När du i sin tur får själva utbetalningen från Ework väljer du mallen Inbetalning från Ework (Faktureringsmetoden). Klart!

Läs mer

Bankregler
Med bankregler slipper du söka efter en bokföringsmall varje gång du ska bokföra en banktransaktion. Transaktionsdatan analyseras och om den matchar med en bankregel så föreslås mallen automatiskt och du kan enkelt bokföra transaktionen med bara ett klick! Läs mer!