Ta bort och redigera verifikat

Den här guiden visar beta versionen från sidan Bokfört. Du kan aktivera denna under Inställningar → Beta-funktioner.

 

Tumregeln när det gäller bokföring är att man inte får radera enskilda verifikat.

Enligt de senaste rönen är det ok att ha senaste verifikatet som preliminärt. I Bokio kan du därför helt ta bort ett verifikat inom 30 dagar om det är bokfört av dig och det är det senast bokförda verifikatet. Detta gör man genom att klicka "Ta bort" på verifikatet på sidan Bokfört.

Om verifikatet är det senast bokförda verifikatet av dig så kommer här finnas ett val att ta bort det helt och hållet. Klicka i detta om du önskar ta bort verifikatet. Om du inte väljer detta kommer verifikatet istället annulleras.

Om det finns uppladdat underlag på verifikatet kommer detta hamna under Att göra när verifikatet raderas. Vill man ta bort underlaget helt får man sedan klicka fram det i Att göra och sedan klicka på ta bort uppe i högra hörnet.

Kan inte verifikatet raderas helt kommer det istället annulleras genom att det skapas ett "annulleringsverifikat". Om du klickar på "Ta bort" visar vi dig en förklaring på vad som faktiskt händer. Detta tar då helt ut det första verifikatet men lämnar historiken fullständig och är därför bättre ur ett legalt perspektiv.

Redigera verifikat

Om du istället klickar på "Redigera" får du möjlighet att fylla i hur du vill att verifikatet ska se ut.

Om du vill se det gamla verifikatet härifrån kan du klicka på "V31" i titeln. När du är klar med dina ändringar och klickar på "Fortsätt" får du en förhandsvisning av de verifikat som kommer att genereras.

Även om det ser ut som om du redigerar verifikatet kommer vi se till att din historik blir korrekt genom att vi behåller originalet + vänder ut detta. V31 kommer i detta fall annulleras genom V35 och sedan kommer det nya verifikatet bli V36. Fanns det uppladdat underlag på det ursprungliga verifikatet så kommer detta komma med på det nya redigerade.

I bokföringslistan kommer vi att gömma dessa "inaktiva" verifikat men du kan visa dem genom att klicka i att "Visa inaktiva".

 

Observera!

Har du importerat bokföring så går det ej att radera senaste verifikatet även fall det ligger inom 30 dagar. Du får i detta fall skapa "annulleringsverifikat" direkt.

 

Sökord: Gjort fel, ångra, ta bort, redigera, annullera

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten