Ta bort och redigera verifikat

På sidan Bokfört hittar du alla dina bokförda verifikat. Är det så att du vill ta bort eller redigera ett verifikat är det härifrån du gör det.  

Tumregeln när det gäller bokföring är att man inte får radera enskilda verifikat men enligt de senaste rönen är det ok att ha senaste verifikatet som preliminärt. I Bokio kan du därför helt ta bort ett verifikat inom 30 dagar om det är bokfört av dig och det är det senast bokförda verifikatet. Detta gör man genom att klicka Ta bort på verifikatet på sidan Bokfört.

Klicka på Ta bort för att ta bort verifikat

Om verifikatet är det senast bokförda verifikatet av dig så kommer här finnas ett val att ta bort det helt och hållet. Klicka i detta om du önskar ta bort verifikatet. Om du inte väljer detta kommer verifikatet istället annulleras. Du får också välja vad anledningen är att du vill ta bort verifikatet samt även lägga till en kommentar.

Välj att ta bort verifikat helt samt välj anledning

Om det finns uppladdat underlag på verifikatet kommer detta hamna under Att göra när verifikatet raderas. Vill man ta bort underlaget helt får man sedan klicka fram det i Att göra och sedan klicka på ta bort uppe i högra hörnet.

Om verifikatet inte är senast bokförda av dig

Kan inte verifikatet raderas helt kommer det istället annulleras genom att det skapas ett "annulleringsverifikat". Om du klickar på Ta bort visar vi dig en förklaring på vad som faktiskt händer. Detta tar då helt ut det första verifikatet men lämnar historiken fullständig och är därför bättre ur ett legalt perspektiv.

Klicka på att Ta bort verifikat som inte är senast bokfört

Vissa bokföringsprogram gör en rättning direkt på verifikatet men vi gör på det här sättet då vi anser att det blir enklare att följa bokföringen, speciellt för den som är mindre van vid bokföring. Observera om du får någon varning om verifikatet ligger i en avslutad momsperiod. Skulle du ändra bokföringen kan du även behöva justera i momsdeklarationen.

Så här kommer verifikatet att annulleras

Redigera verifikat

Vill du annullera ett verifikat och samtidigt skapa ett nytt med korrigering så kan du istället klicka på Redigera och du får då möjlighet att fylla i hur du vill att det nya verifikatet ska se ut.

Klicka på Redigera för att redigera verifikat

Nu kan du göra ändringar i verifikatet, exempelvis ändra titel, datum eller bokföringskonto. Det som sker är att det första verifikatet annulleras och sedan skapas det nya med de ändringar du har gjort. Under tiden du redigerar verifikatet så kan du alltid se hur det gamla verifikatet såg ut genom att klicka på verifikatnumret uppe i högra hörnet.

Redigera verifikat

När du är klar med dina ändringar och klickar på Fortsätt får du en förhandsvisning av de verifikat som kommer att genereras.

Bekräfta ändringarna av redigerat verifikat

Även om det ser ut som om du redigerar verifikatet kommer vi se till att din historik blir korrekt genom att vi behåller originalet och vänder ut detta. V64 kommer i detta fall annulleras genom V65 och sedan kommer det nya verifikatet bli V66. Fanns det uppladdat underlag på det ursprungliga verifikatet så kommer detta komma med på det nya redigerade.

I bokföringslistan kommer vi att gömma dessa "inaktiva" verifikat men du kan visa dem genom att klicka i att Visa inaktiva.

Kicka på Visa inaktiva

Observera!

Har du importerat bokföring så går det ej att radera senaste verifikatet även fall det ligger inom 30 dagar. Du får i detta fall skapa "annulleringsverifikat" direkt.

Ett annulleringsverifikat från en ångrad bokförd inbetalning på en kundfaktura (skapad i Bokio) går inte att ta bort helt och hållet även om det är det senast skapade verifikatet. Samma sak gäller leverantörsfakturor.

Redigerar du ett verifikat (vilket skapar ett annulleringsverifikat och sedan ett nytt) och sedan tar bort de nya verifikatet helt och hållet (om det är senast bokförda verifikatet) så kommer annulleringsverifikatet fortfarande finnas kvar. 

Verifikat som inte går att justera på sidan Bokfört

Bokförda leverantörsfakturor hanterar du ifrån sidan för leverantörsfakturan ifråga. Samma sak gäller för kundfakturor du skapat i Bokio. Om du klickar upp dessa verifikat på sidan Bokfört finns en direktknapp som går till leverantör- eller kundfakturan.

Läs mer