Hur fungerar representation?

Skatteverket har inför 2017 förändrat avdragsrätten för representation och nu är det bara momsen som är avdragsgill. Därav blir ingen del av summan förutom moms i Bokio avdragsgill. Moms på upp till 300 kr får du dra av i momsdeklarationen och det löser systemet automatiskt åt dig.

Hos Skatteverket kan du beräkna momsavdraget för lunch, middag och enklare förtäring.

För att få göra avdrag för moms vid representation måste kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller liknande (extern representation) eller vid personalvård (intern representation), till exempel personalfest, enklare förtäring, teaterbiljetter. Är det fråga om alltför påkostade resor och nöjen kan förmånsbeskattning bli aktuell, dvs att det inte ses som en avdragsgill kostnad.

Du ska också ha en verksamhet där du har rätt att få tillbaka eller är skyldig att betala moms. Representation kan till exempel ske i samband med en lunch eller middag eller i samband med ett mingel där det enbart finns drycker.

Sök på "Representation" i Bokios moderna bokföring så finns mall som gäller from 2017 och framåt men också mallar som gäller enligt reglerna innan 2017.

Observera!

Utlägg för mat och dryck vid tjänsteresa som ej faller under representation, ska antingen bokföras under kost och logi (kontogrupp 58XX) eller som kostnadsersättning för traktamente till anställda (kontogrupp 73XX). Kostnadsersättningar för traktamente till delägare som inte är anställda klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kost och logi. 

Sök på "Kost och logi i Sverige" eller "Kost och logi i utlandet" i Bokios moderna bokföring beroende på vart tjänsteresan ägt rum. Traktamente hanteras bäst genom att lägga till det på den anställdes lön. Alternativt hantera det i den manuella bokföringen. Läs guiden Hur bokförs skattefritt traktamente?

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten