Inköp av varor och tjänster utomlands som förbrukas i utlandet

Gör du inköp från utlandet så bokförs detta generellt med omvänd skatteskyldighet. Har varan eller tjänsten däremot förbrukats i utlandet så gäller ej reglerna med omvänd skatteskyldighet. Inköpet ska då bokföras helt utan moms.

Vid inköp av biljetter till utlandet (flygbiljetter), samt biljetter och taxiresor som förbrukas utomlands finns bokföringsmallen "Biljetter utrikes".

För andra inköp i utlandet kan fortfarande använda bokföringsmallarna men måste då se till att redigera bort raden med moms. Har du till exempel gjort inköp av drivmedel i utlandet kan du använda mallen "Drivmedel". Fyll i summa i SEK (se på ditt bankkonto vilken summa SEK som dragits), datum då inköpet gjordes samt betalkonto, precis som vanligt. Har anställd gjort utlägg för till exempel bensin i utlandet så kan denne ladda upp detta som ett utlägg om företaget ska ersätta kostnaden.

I förhandsgranskningen av verifikatet klickar du på "Redigera verifikat".

Nu ska vi ta bort raden med ingående moms. Klicka på papperskor-ikonen. 

Summan på kostnadskontot (i detta fall konto 5611) måste nu justeras så att det stämmer med summan i kredit (i detta fall på konto 1930). Klicka i fältet för att redigera summan.

Så här kommer verifikatet se ut. Klicka på "Klar" och bokför verifikatet.

Läs mer