Bokföra försäljning till privatperson i utlandet

Inom EU

Vid försäljning av varor och tjänster till privatperson inom EU så gäller inte de generella reglerna kring omvänd skatteskyldighet. Momsen ska redovisas på samma sätt som om försäljningen skett inom Sverige. Tjänsten eller varan som säljs ska alltså beskattas i Sverige oavsett i vilket land köparen befinner sig i.

Skapar du dina kundfakturor i Bokio och väljer att kunden är en privatkund samt från utlandet så kommer bokningen ske automatiskt enligt följande.

Försäljning av varor till privatperson inom EU:
Konto 3106 (Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig) Kredit Summa exkl moms
Konto 26XX* Kredit Moms
Konto 19XX* Debet Summa inkl moms

Försäljning av tjänster till privatperson inom EU:
Konto 3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25 % moms) Kredit Summa exkl moms
Konto 26XX* Kredit Moms
Konto 19XX* Debet Summa inkl moms

*Välj momskonto beroende på momssats, tex 2611 (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%) och det betalkonto som pengarna kommer in på, tex 1930 (Företagskonto).

För försäljning av varor till privatperson inom EU finns bokföringsmallar för 25% och 12% moms. För övriga momssatser samt om det är en tjänst får man i dagsläget bokföra manuellt enligt ovan.

Mall Försäljning av varor  inom EU ( privatperson)

Utanför EU

Samma regler gäller vid försäljning av varor och tjänster till privatpersoner utanför EU. Försäljningen ska redovisas med svensk moms för tjänster, men inte för varor.

Försäljning av varor till privatperson utanför EU:
Konto 3105 (Försäljning varor till land utanför EU) Kredit Summa
Konto 19XX* Debet Summa

Observera - Ej moms på försäljning av varor till privatperson utanför EU.

Försäljning av tjänster till privatperson utanför EU:
Konto 3011 (Försäljning tjänster inom Sverige, 25% moms) Kredit Summa exkl moms
Konto 26XX* Kredit Moms
Konto 19XX* Debet Summa inkl moms

*Välj momskonto beroende på momssats, tex 2611 (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%) och det betalkonto som pengarna kommer in på, tex 1930 (Företagskonto).

Ser du till att skapa dina kundfakturor i Bokio sker denna bokning automatiskt. Om du inte gör det får du i dagsläget bokföra försäljningen manuellt enligt ovan.

Läs mer