Bokföra försäljning till privatperson i utlandet

Inom EU

Vid försäljning av varor och tjänster till privatperson inom EU så gäller inte de generella reglerna kring omvänd skatteskyldighet. Momsen ska redovisas på samma sätt som om försäljningen skett inom Sverige. Tjänsten eller varan som säljs ska alltså beskattas i Sverige oavsett i vilket land köparen befinner sig i.

Skapar du dina kundfakturor i Bokio och väljer att kunden är en privatkund samt från utlandet så kommer bokningen ske automatiskt enligt följande.

Försäljning av varor till privatperson inom EU:
Konto 3106 Kredit Summa exkl moms
Konto 2611 kredit Moms
Konto 1930 Debet Summa inkl moms

Försäljning av tjänster till privatperson inom EU:
Konto 3011 Kredit Summa exkl moms
Konto 2611 kredit Moms
Konto 1930 Debet Summa inkl moms

Bokför du försäljningen som en inkomst direkt i bokföringen så finns en mall "Försäljning Varor inom EU (privatperson) 25% moms". För övriga momssatser samt om det är en tjänst får man i dagsläget bokföra manuellt enligt ovan.

Utanför EU

Samma regler gäller vid försäljning av varor och tjänster till privatpersoner utanför EU. Försäljningen ska redovisas med svensk moms.

Försäljning av varor till privatperson utanför EU:
Konto 3105 Kredit Summa
Konto 1930 Debet Summa

Observera - Ej moms på försäljning av varor till privatperson utanför EU.

Försäljning av tjänster till privatperson utanför EU:
Konto 3011 Kredit Summa exkl moms
Konto 2611 kredit Moms
Konto 1930 Debet Summa inkl moms

Ser du till att skapa dina kundfakturor i Bokio sker denna bokning automatiskt. Om du inte gör det får du i dagsläget bokföra försäljningen manuellt enligt ovan.