Vad innebär Kontotillgångar på översiktssidan?

Kontotillgångar på sidan Översikt visar den totala summan på de 19-konton du har lagt till som betalkonton inne på inställningar.

Kontotillgångar i översikten

Skulle kontotillgångarna inte stämma överens med verkligen beror det förmodligen på att något inte stämmer i din bokföring. I så fall får du kontrollera bokföringen och jämföra med bankutdraget för att se vad som eventuellt saknas.

Har du Bokio Företagskonto aktiverat och därmed ett eget bankgiro direkt i Bokio, så slipper du hoppa mellan din bank och bokföring för att kontrollera. Saldot på företagskontot ser du inne på Bank i vänstermenyn samt på översiktssidan direkt i Bokio. Läs mer om Bokio Företagskonto här.

Läs mer