Vad innebär Kontotillgångar på översiktssidan?

Kontotillgångar på sidan Översikt visar den totala summan på de 19-konton du har lagt till som betalkonton inne på inställningar.

Skulle kontotillgångarna inte stämma överens med verkligen beror det förmodligen på att något inte stämmer i din bokföring. I så fall får du kontrollera bokföringen och jämföra med bankutdraget för att se vad som eventuellt saknas.

Läs mer