Varför får jag felmeddelande "Ogiltiga värden på obligatoriska konton"?

Försöker du bokföra något från Transaktioner att bokföra, har valt bokföringsmall men får det här felmeddelandet?

Felmeddelande om ogiltiga värden på obligatoriska konton

Då är det förmodligen för att den bokföringsmall du har valt inte passar med den transaktion som du försöker bokföra! I exemplet har vi importerat en transaktion från vårt företagskonto, dvs 1930. Om vi exempel väljer bokföringsmallen för Återbetalning av momsfordran till skattekonto så kommer det inte gå igenom, eftersom den här mallen inte har en rad för konto 1930. En återbetalning av momsfordran till skattekontot ska nämligen endast kreditera konto 1650 och debitera. konto 1630, dvs. ditt skattekonto.

Förhandsgranska verifikat

För att bokföra transaktionen får du helt enkelt välja en annan mall. I det här fallet vill vi bokföra återbetalning av moms som vi valt att ta ut från skattekontot. Mallen Uttag från skattekonto passar bättre!

Uttag från skattekonto

Nu kommer konto 1630 (skattekonto) att krediteras med summan och 1930 debiteras.

Förhandsgranska verifikat