Har Bokio något lagerhanteringssystem?

Nej, tyvärr inte just nu.